สัมมนาสภาวะโลกร้อน โดยสถาบันอยุธยาศึกษา 3 ส.ค. 2550


DSC_5722.JPG
DSC_5722.JPG
136.28 KB
DSC_5725.JPG
DSC_5725.JPG
117.52 KB
DSC_5733.JPG
DSC_5733.JPG
115.86 KB
DSC_5740.JPG
DSC_5740.JPG
165.20 KB
DSC_5742.JPG
DSC_5742.JPG
151.05 KB
DSC_5743.JPG
DSC_5743.JPG
139.37 KB
DSC_5746.JPG
DSC_5746.JPG
161.58 KB
DSC_5750.JPG
DSC_5750.JPG
98.69 KB
DSC_5756.JPG
DSC_5756.JPG
89.41 KB
DSC_5763.JPG
DSC_5763.JPG
108.39 KB
DSC_5770.JPG
DSC_5770.JPG
108.73 KB
DSC_5777.JPG
DSC_5777.JPG
132.20 KB
DSC_5782.JPG
DSC_5782.JPG
103.40 KB
DSC_5787.JPG
DSC_5787.JPG
127.52 KB
DSC_5796.JPG
DSC_5796.JPG
78.68 KB