สไลด์นำเสนอประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2549 - 2550


Slide01.JPG
Slide01.JPG
79.26 KB
Slide02.JPG
Slide02.JPG
119.40 KB
Slide03.JPG
Slide03.JPG
85.76 KB
Slide04.JPG
Slide04.JPG
94.61 KB
Slide05.JPG
Slide05.JPG
100.93 KB
Slide06.JPG
Slide06.JPG
61.36 KB
Slide07.JPG
Slide07.JPG
124.33 KB
Slide08.JPG
Slide08.JPG
118.51 KB
Slide09.JPG
Slide09.JPG
72.50 KB
Slide10.JPG
Slide10.JPG
90.25 KB
Slide11.JPG
Slide11.JPG
99.19 KB
Slide12.JPG
Slide12.JPG
76.24 KB
Slide13.JPG
Slide13.JPG
83.84 KB
Slide14.JPG
Slide14.JPG
88.08 KB
Slide15.JPG
Slide15.JPG
100.62 KB
Slide16.JPG
Slide16.JPG
90.31 KB
Slide17.JPG
Slide17.JPG
111.87 KB
Slide18.JPG
Slide18.JPG
111.10 KB
Slide19.JPG
Slide19.JPG
105.13 KB
Slide20.JPG
Slide20.JPG
118.74 KB
Slide21.JPG
Slide21.JPG
128.33 KB
Slide22.JPG
Slide22.JPG
126.85 KB
Slide23.JPG
Slide23.JPG
69.77 KB
Slide24.JPG
Slide24.JPG
99.07 KB
Slide25.JPG
Slide25.JPG
93.46 KB
Slide26.JPG
Slide26.JPG
83.13 KB
Slide27.JPG
Slide27.JPG
94.19 KB
Slide28.JPG
Slide28.JPG
153.59 KB
Slide29.JPG
Slide29.JPG
86.47 KB
Slide30.JPG
Slide30.JPG
140.07 KB
Slide31.JPG
Slide31.JPG
96.34 KB
Slide32.JPG
Slide32.JPG
76.09 KB