อบรมสร้างเครื่องแม่ข่ายด้วย FreeBSD 9 - 11 เมษายน 2550


DSC00904.JPG
DSC00904.JPG
70.14 KB
DSC00905.JPG
DSC00905.JPG
84.58 KB
DSC00906.JPG
DSC00906.JPG
79.19 KB
DSC00907.JPG
DSC00907.JPG
85.04 KB
DSC00908.JPG
DSC00908.JPG
83.60 KB
DSC00909.JPG
DSC00909.JPG
85.47 KB
DSC00910.JPG
DSC00910.JPG
90.00 KB
DSC00911.JPG
DSC00911.JPG
73.68 KB
DSC00912.JPG
DSC00912.JPG
82.98 KB
DSC00913.JPG
DSC00913.JPG
84.71 KB
DSC00914.JPG
DSC00914.JPG
85.64 KB
DSC00915.JPG
DSC00915.JPG
83.80 KB
DSC00916.JPG
DSC00916.JPG
85.35 KB
DSC00917.JPG
DSC00917.JPG
85.24 KB
DSC00918.JPG
DSC00918.JPG
86.05 KB
DSC00919.JPG
DSC00919.JPG
83.99 KB
DSC00920.JPG
DSC00920.JPG
88.01 KB
DSC00921.JPG
DSC00921.JPG
83.39 KB
DSC00922.JPG
DSC00922.JPG
85.10 KB
DSC00923.JPG
DSC00923.JPG
86.15 KB
DSC00924.JPG
DSC00924.JPG
85.38 KB
DSC00925.JPG
DSC00925.JPG
69.94 KB
DSC00926.JPG
DSC00926.JPG
84.72 KB
DSC00927.JPG
DSC00927.JPG
132.27 KB
DSC00928.JPG
DSC00928.JPG
80.83 KB
DSC00929.JPG
DSC00929.JPG
104.31 KB
DSC00930.JPG
DSC00930.JPG
104.67 KB
DSC00931.JPG
DSC00931.JPG
67.84 KB