เสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ภาพลักษณ์วีรกษัตริย์ : ๓๖๐ ปี พระนเรศวรมหาราชาธิราช"


DSC_1788.JPG
DSC_1788.JPG
120.51 KB
DSC_1789.JPG
DSC_1789.JPG
115.41 KB
DSC_1798.JPG
DSC_1798.JPG
154.10 KB
DSC_1803.JPG
DSC_1803.JPG
114.57 KB
DSC_1806.JPG
DSC_1806.JPG
99.86 KB
DSC_1812.JPG
DSC_1812.JPG
113.76 KB
DSC_1813.JPG
DSC_1813.JPG
112.44 KB
DSC_1815.JPG
DSC_1815.JPG
94.21 KB
DSC_1818.JPG
DSC_1818.JPG
152.28 KB
DSC_1821.JPG
DSC_1821.JPG
129.70 KB
DSC_1822.JPG
DSC_1822.JPG
128.60 KB
DSC_1823.JPG
DSC_1823.JPG
154.32 KB
DSC_1827.JPG
DSC_1827.JPG
144.91 KB
DSC_1832.JPG
DSC_1832.JPG
137.21 KB
DSC_1838.JPG
DSC_1838.JPG
127.90 KB
DSC_1843.JPG
DSC_1843.JPG
110.02 KB
DSC_1847.JPG
DSC_1847.JPG
154.81 KB
DSC_1851.JPG
DSC_1851.JPG
135.94 KB
DSC_1856.JPG
DSC_1856.JPG
106.73 KB
DSC_1857.JPG
DSC_1857.JPG
108.26 KB
DSC_1858.JPG
DSC_1858.JPG
118.74 KB
DSC_1859.JPG
DSC_1859.JPG
121.74 KB