พิธีต้อนรับและการเฉลิมฉลองคบเพลิงไฟพระราชทานกีฬามหาวิทยาลัยโลกครั้งที่ 24 (6 - 7 ส.ค. 2550)


DSC_5972.JPG
DSC_5972.JPG
130.38 KB
DSC_5975.JPG
DSC_5975.JPG
154.81 KB
DSC_5981.JPG
DSC_5981.JPG
129.41 KB
DSC_5984.JPG
DSC_5984.JPG
151.43 KB
DSC_5993.JPG
DSC_5993.JPG
139.68 KB
DSC_6000.JPG
DSC_6000.JPG
152.96 KB
DSC_6007.JPG
DSC_6007.JPG
154.29 KB
DSC_6018.JPG
DSC_6018.JPG
175.25 KB
DSC_6028.JPG
DSC_6028.JPG
144.18 KB
DSC_6037.JPG
DSC_6037.JPG
140.29 KB
DSC_6050.JPG
DSC_6050.JPG
141.67 KB
DSC_6055.JPG
DSC_6055.JPG
112.96 KB
DSC_6059.JPG
DSC_6059.JPG
148.60 KB
DSC_6061.JPG
DSC_6061.JPG
144.83 KB
DSC_6064.JPG
DSC_6064.JPG
147.79 KB
DSC_6068.JPG
DSC_6068.JPG
158.59 KB
DSC_6074.JPG
DSC_6074.JPG
149.57 KB
DSC_6076.JPG
DSC_6076.JPG
154.22 KB
DSC_6078.JPG
DSC_6078.JPG
161.39 KB
DSC_6080.JPG
DSC_6080.JPG
153.57 KB
DSC_6083.JPG
DSC_6083.JPG
165.47 KB
DSC_6085.JPG
DSC_6085.JPG
145.16 KB
DSC_6091.JPG
DSC_6091.JPG
114.08 KB
DSC_6097.JPG
DSC_6097.JPG
162.39 KB
DSC_6100.JPG
DSC_6100.JPG
155.33 KB
DSC_6104.JPG
DSC_6104.JPG
158.50 KB
DSC_6114.JPG
DSC_6114.JPG
167.42 KB
DSC_6123.JPG
DSC_6123.JPG
137.01 KB
DSC_6131.JPG
DSC_6131.JPG
108.35 KB
DSC_6144.JPG
DSC_6144.JPG
157.48 KB
DSC_6148.JPG
DSC_6148.JPG
128.95 KB
DSC_6150.JPG
DSC_6150.JPG
143.53 KB
DSC_6152.JPG
DSC_6152.JPG
144.53 KB
DSC_6155.JPG
DSC_6155.JPG
106.03 KB
DSC_6159.JPG
DSC_6159.JPG
116.60 KB
DSC_6164.JPG
DSC_6164.JPG
118.86 KB
DSC_6169.JPG
DSC_6169.JPG
104.96 KB
DSC_6173.JPG
DSC_6173.JPG
150.15 KB
DSC_6184.JPG
DSC_6184.JPG
135.67 KB
DSC_6187.JPG
DSC_6187.JPG
112.27 KB
DSC_6192.JPG
DSC_6192.JPG
108.88 KB
DSC_6195.JPG
DSC_6195.JPG
154.35 KB
DSC_6196.JPG
DSC_6196.JPG
131.23 KB
DSC_6205.JPG
DSC_6205.JPG
156.06 KB
DSC_6210.JPG
DSC_6210.JPG
181.49 KB
DSC_6214.JPG
DSC_6214.JPG
151.56 KB
DSC_6219.JPG
DSC_6219.JPG
158.22 KB
DSC_6248.JPG
DSC_6248.JPG
144.42 KB
DSC_6251.JPG
DSC_6251.JPG
137.21 KB
DSC_6261.JPG
DSC_6261.JPG
154.12 KB
DSC_6269.JPG
DSC_6269.JPG
137.63 KB
DSC_6272.JPG
DSC_6272.JPG
142.08 KB
DSC_6275.JPG
DSC_6275.JPG
129.59 KB
DSC_6277.JPG
DSC_6277.JPG
103.38 KB
DSC_6287.JPG
DSC_6287.JPG
149.16 KB
DSC_6289.JPG
DSC_6289.JPG
134.78 KB
DSC_6290.JPG
DSC_6290.JPG
139.05 KB
DSC_6291.JPG
DSC_6291.JPG
183.99 KB
DSC_6294.JPG
DSC_6294.JPG
130.33 KB
DSC_6296.JPG
DSC_6296.JPG
159.23 KB
DSC_6299.JPG
DSC_6299.JPG
122.23 KB
DSC_6300.JPG
DSC_6300.JPG
161.88 KB
DSC_6305.JPG
DSC_6305.JPG
141.55 KB
DSC_6306.JPG
DSC_6306.JPG
159.12 KB
DSC_6308.JPG
DSC_6308.JPG
88.70 KB
DSC_6310.JPG
DSC_6310.JPG
91.93 KB
DSC_6311.JPG
DSC_6311.JPG
110.17 KB
DSC_6314.JPG
DSC_6314.JPG
120.51 KB
DSC_6317.JPG
DSC_6317.JPG
173.42 KB
DSC_6318.JPG
DSC_6318.JPG
144.64 KB
DSC_6320.JPG
DSC_6320.JPG
139.61 KB
DSC_6322.JPG
DSC_6322.JPG
129.93 KB
DSC_6323.JPG
DSC_6323.JPG
165.47 KB
DSC_6325.JPG
DSC_6325.JPG
146.40 KB