บรรยากาศซ้อมรับปริญญาวันแรก - 23 กุมภาพันธ์ 2551


DSC_0790.JPG
DSC_0790.JPG
124.21 KB
DSC_0791.JPG
DSC_0791.JPG
133.37 KB
DSC_0792.JPG
DSC_0792.JPG
79.08 KB
DSC_0793.JPG
DSC_0793.JPG
104.63 KB
DSC_0794.JPG
DSC_0794.JPG
96.51 KB
DSC_0795.JPG
DSC_0795.JPG
148.41 KB
DSC_0796.JPG
DSC_0796.JPG
144.29 KB
DSC_0798.JPG
DSC_0798.JPG
80.10 KB
DSC_0799.JPG
DSC_0799.JPG
95.72 KB
DSC_0800.JPG
DSC_0800.JPG
97.70 KB
DSC_0808.JPG
DSC_0808.JPG
153.57 KB
DSC_0809.JPG
DSC_0809.JPG
134.67 KB
DSC_0811.JPG
DSC_0811.JPG
138.97 KB
DSC_0812.JPG
DSC_0812.JPG
92.40 KB
DSC_0816.JPG
DSC_0816.JPG
169.60 KB
DSC_0817.JPG
DSC_0817.JPG
164.59 KB
DSC_0818.JPG
DSC_0818.JPG
168.42 KB
DSC_0819.JPG
DSC_0819.JPG
84.34 KB
DSC_0820.JPG
DSC_0820.JPG
146.84 KB
DSC_0821.JPG
DSC_0821.JPG
163.18 KB
DSC_0822.JPG
DSC_0822.JPG
173.54 KB
DSC_0823.JPG
DSC_0823.JPG
172.80 KB
DSC_0824.JPG
DSC_0824.JPG
89.32 KB
DSC_0825.JPG
DSC_0825.JPG
144.52 KB
DSC_0826.JPG
DSC_0826.JPG
149.29 KB
DSC_0827.JPG
DSC_0827.JPG
145.22 KB
DSC_0828.JPG
DSC_0828.JPG
191.66 KB
DSC_0829.JPG
DSC_0829.JPG
130.12 KB
DSC_0830.JPG
DSC_0830.JPG
187.43 KB
DSC_0831.JPG
DSC_0831.JPG
186.31 KB
DSC_0832.JPG
DSC_0832.JPG
165.91 KB
DSC_0833.JPG
DSC_0833.JPG
171.73 KB
DSC_0834.JPG
DSC_0834.JPG
160.48 KB
DSC_0835.JPG
DSC_0835.JPG
176.39 KB
DSC_0836.JPG
DSC_0836.JPG
103.69 KB
DSC_0837.JPG
DSC_0837.JPG
132.31 KB
DSC_0838.JPG
DSC_0838.JPG
154.59 KB
DSC_0839.JPG
DSC_0839.JPG
159.56 KB
DSC_0840.JPG
DSC_0840.JPG
98.50 KB
DSC_0841.JPG
DSC_0841.JPG
100.55 KB
DSC_0842.JPG
DSC_0842.JPG
106.62 KB
DSC_0843.JPG
DSC_0843.JPG
112.46 KB
DSC_0844.JPG
DSC_0844.JPG
91.13 KB
DSC_0845.JPG
DSC_0845.JPG
94.09 KB
DSC_0846.JPG
DSC_0846.JPG
146.39 KB
DSC_0847.JPG
DSC_0847.JPG
85.17 KB
DSC_0848.JPG
DSC_0848.JPG
89.19 KB
DSC_0849.JPG
DSC_0849.JPG
95.86 KB
DSC_0850.JPG
DSC_0850.JPG
153.58 KB
DSC_0851.JPG
DSC_0851.JPG
156.58 KB
DSC_0852.JPG
DSC_0852.JPG
174.88 KB
DSC_0853.JPG
DSC_0853.JPG
170.27 KB
DSC_0854.JPG
DSC_0854.JPG
159.22 KB
DSC_0855.JPG
DSC_0855.JPG
161.23 KB
DSC_0856.JPG
DSC_0856.JPG
162.29 KB
DSC_0857.JPG
DSC_0857.JPG
157.10 KB
DSC_0858.JPG
DSC_0858.JPG
176.45 KB
DSC_0859.JPG
DSC_0859.JPG
197.58 KB
DSC_0860.JPG
DSC_0860.JPG
131.77 KB
DSC_0861.JPG
DSC_0861.JPG
127.05 KB
DSC_0862.JPG
DSC_0862.JPG
134.47 KB
DSC_0863.JPG
DSC_0863.JPG
149.23 KB
DSC_0864.JPG
DSC_0864.JPG
123.82 KB
DSC_0865.JPG
DSC_0865.JPG
159.38 KB
DSC_0866.JPG
DSC_0866.JPG
156.92 KB
DSC_0867.JPG
DSC_0867.JPG
152.05 KB
DSC_0868.JPG
DSC_0868.JPG
149.19 KB
DSC_0869.JPG
DSC_0869.JPG
148.85 KB
DSC_0870.JPG
DSC_0870.JPG
146.27 KB
DSC_0871.JPG
DSC_0871.JPG
145.45 KB
DSC_0872.JPG
DSC_0872.JPG
124.22 KB
DSC_0873.JPG
DSC_0873.JPG
129.92 KB
DSC_0874.JPG
DSC_0874.JPG
144.97 KB
DSC_0875.JPG
DSC_0875.JPG
145.21 KB
DSC_0876.JPG
DSC_0876.JPG
154.58 KB
DSC_0877.JPG
DSC_0877.JPG
151.15 KB
DSC_0878.JPG
DSC_0878.JPG
118.84 KB
DSC_0879.JPG
DSC_0879.JPG
143.84 KB
DSC_0880.JPG
DSC_0880.JPG
141.62 KB
DSC_0881.JPG
DSC_0881.JPG
147.86 KB
DSC_0882.JPG
DSC_0882.JPG
132.43 KB
DSC_0883.JPG
DSC_0883.JPG
143.01 KB
DSC_0884.JPG
DSC_0884.JPG
120.05 KB
DSC_0885.JPG
DSC_0885.JPG
81.00 KB
DSC_0886.JPG
DSC_0886.JPG
163.51 KB
DSC_0887.JPG
DSC_0887.JPG
140.76 KB
DSC_0888.JPG
DSC_0888.JPG
135.69 KB
DSC_0889.JPG
DSC_0889.JPG
154.12 KB
DSC_0892.JPG
DSC_0892.JPG
130.64 KB
DSC_0893.JPG
DSC_0893.JPG
125.12 KB
DSC_0894.JPG
DSC_0894.JPG
142.76 KB
DSC_0895.JPG
DSC_0895.JPG
112.72 KB
DSC_0896.JPG
DSC_0896.JPG
122.26 KB
DSC_0897.JPG
DSC_0897.JPG
108.12 KB
DSC_0898.JPG
DSC_0898.JPG
103.87 KB
DSC_0899.JPG
DSC_0899.JPG
105.23 KB
DSC_0900.JPG
DSC_0900.JPG
112.70 KB
DSC_0901.JPG
DSC_0901.JPG
98.04 KB
DSC_0902.JPG
DSC_0902.JPG
80.32 KB
DSC_0903.JPG
DSC_0903.JPG
88.37 KB
DSC_0904.JPG
DSC_0904.JPG
96.41 KB
DSC_0905.JPG
DSC_0905.JPG
103.56 KB
DSC_0906.JPG
DSC_0906.JPG
92.15 KB
DSC_0907.JPG
DSC_0907.JPG
116.01 KB
DSC_0908.JPG
DSC_0908.JPG
109.97 KB
DSC_0909.JPG
DSC_0909.JPG
109.03 KB
DSC_0910.JPG
DSC_0910.JPG
130.20 KB
DSC_0911.JPG
DSC_0911.JPG
106.64 KB
DSC_0912.JPG
DSC_0912.JPG
120.26 KB
DSC_0913.JPG
DSC_0913.JPG
126.08 KB
DSC_0914.JPG
DSC_0914.JPG
120.25 KB
DSC_0915.JPG
DSC_0915.JPG
108.03 KB
DSC_0916.JPG
DSC_0916.JPG
114.04 KB
DSC_0917.JPG
DSC_0917.JPG
109.79 KB
DSC_0918.JPG
DSC_0918.JPG
109.91 KB
DSC_0919.JPG
DSC_0919.JPG
112.29 KB
DSC_0920.JPG
DSC_0920.JPG
95.16 KB
DSC_0921.JPG
DSC_0921.JPG
86.04 KB
DSC_0922.JPG
DSC_0922.JPG
84.46 KB
DSC_0923.JPG
DSC_0923.JPG
96.42 KB
DSC_0924.JPG
DSC_0924.JPG
138.66 KB
DSC_0925.JPG
DSC_0925.JPG
131.62 KB
DSC_0926.JPG
DSC_0926.JPG
124.08 KB
DSC_0927.JPG
DSC_0927.JPG
116.39 KB