บรรยากาศซ้อมรับปริญญาวันที่สอง - 24 กุมภาพันธ์ 2551


DSC_0931.JPG
DSC_0931.JPG
95.61 KB
DSC_0932.JPG
DSC_0932.JPG
93.96 KB
DSC_0933.JPG
DSC_0933.JPG
86.75 KB
DSC_0934.JPG
DSC_0934.JPG
93.84 KB
DSC_0935.JPG
DSC_0935.JPG
117.05 KB
DSC_0936.JPG
DSC_0936.JPG
104.24 KB
DSC_0937.JPG
DSC_0937.JPG
90.18 KB
DSC_0938.JPG
DSC_0938.JPG
119.81 KB
DSC_0939.JPG
DSC_0939.JPG
88.56 KB
DSC_0940.JPG
DSC_0940.JPG
122.95 KB
DSC_0941.JPG
DSC_0941.JPG
104.96 KB
DSC_0942.JPG
DSC_0942.JPG
91.70 KB
DSC_0943.JPG
DSC_0943.JPG
90.48 KB
DSC_0944.JPG
DSC_0944.JPG
97.37 KB
DSC_0945.JPG
DSC_0945.JPG
97.13 KB
DSC_0946.JPG
DSC_0946.JPG
96.90 KB
DSC_0947.JPG
DSC_0947.JPG
100.42 KB
DSC_0948.JPG
DSC_0948.JPG
98.85 KB
DSC_0949.JPG
DSC_0949.JPG
147.66 KB
DSC_0950.JPG
DSC_0950.JPG
108.58 KB
DSC_0951.JPG
DSC_0951.JPG
150.21 KB
DSC_0952.JPG
DSC_0952.JPG
102.72 KB
DSC_0953.JPG
DSC_0953.JPG
111.92 KB
DSC_0954.JPG
DSC_0954.JPG
137.42 KB
DSC_0955.JPG
DSC_0955.JPG
171.27 KB
DSC_0956.JPG
DSC_0956.JPG
121.50 KB
DSC_0957.JPG
DSC_0957.JPG
104.36 KB
DSC_0958.JPG
DSC_0958.JPG
137.35 KB
DSC_0959.JPG
DSC_0959.JPG
131.58 KB
DSC_0960.JPG
DSC_0960.JPG
111.69 KB
DSC_0961.JPG
DSC_0961.JPG
178.73 KB
DSC_0962.JPG
DSC_0962.JPG
142.30 KB
DSC_0963.JPG
DSC_0963.JPG
135.13 KB
DSC_0964.JPG
DSC_0964.JPG
179.41 KB
DSC_0965.JPG
DSC_0965.JPG
155.50 KB
DSC_0966.JPG
DSC_0966.JPG
136.85 KB
DSC_0967.JPG
DSC_0967.JPG
129.36 KB
DSC_0968.JPG
DSC_0968.JPG
154.66 KB
DSC_0969.JPG
DSC_0969.JPG
181.87 KB
DSC_0970.JPG
DSC_0970.JPG
143.11 KB
DSC_0971.JPG
DSC_0971.JPG
170.09 KB
DSC_0972.JPG
DSC_0972.JPG
174.86 KB
DSC_0973.JPG
DSC_0973.JPG
141.15 KB
DSC_0974.JPG
DSC_0974.JPG
104.87 KB
DSC_0975.JPG
DSC_0975.JPG
158.98 KB
DSC_0976.JPG
DSC_0976.JPG
152.62 KB
DSC_0977.JPG
DSC_0977.JPG
162.23 KB
DSC_0978.JPG
DSC_0978.JPG
120.65 KB
DSC_0979.JPG
DSC_0979.JPG
93.78 KB
DSC_0980.JPG
DSC_0980.JPG
150.68 KB
DSC_0981.JPG
DSC_0981.JPG
152.48 KB
DSC_0982.JPG
DSC_0982.JPG
129.28 KB
DSC_0983.JPG
DSC_0983.JPG
135.29 KB
DSC_0984.JPG
DSC_0984.JPG
111.43 KB
DSC_0985.JPG
DSC_0985.JPG
144.75 KB
DSC_0986.JPG
DSC_0986.JPG
157.20 KB