บรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร - 27 กุมภาพันธ์ 2551


DSC_1414.JPG
DSC_1414.JPG
156.82 KB
DSC_1415.JPG
DSC_1415.JPG
107.70 KB
DSC_1416.JPG
DSC_1416.JPG
101.84 KB
DSC_1419.JPG
DSC_1419.JPG
129.03 KB
DSC_1420.JPG
DSC_1420.JPG
137.23 KB
DSC_1422.JPG
DSC_1422.JPG
120.19 KB
DSC_1425.JPG
DSC_1425.JPG
120.65 KB
DSC_1426.JPG
DSC_1426.JPG
126.65 KB
DSC_1428.JPG
DSC_1428.JPG
131.97 KB
DSC_1429.JPG
DSC_1429.JPG
127.39 KB
DSC_1435.JPG
DSC_1435.JPG
146.00 KB
DSC_1436.JPG
DSC_1436.JPG
120.95 KB
DSC_1438.JPG
DSC_1438.JPG
127.94 KB
DSC_1441.JPG
DSC_1441.JPG
167.71 KB
DSC_1442.JPG
DSC_1442.JPG
101.43 KB
DSC_1443.JPG
DSC_1443.JPG
80.20 KB
DSC_1444.JPG
DSC_1444.JPG
149.09 KB
DSC_1445.JPG
DSC_1445.JPG
133.95 KB
DSC_1447.JPG
DSC_1447.JPG
83.00 KB
DSC_1450.JPG
DSC_1450.JPG
140.96 KB
DSC_1451.JPG
DSC_1451.JPG
51.16 KB
DSC_1452.JPG
DSC_1452.JPG
118.93 KB
DSC_1453.JPG
DSC_1453.JPG
118.18 KB
DSC_1454.JPG
DSC_1454.JPG
154.28 KB
DSC_1455.JPG
DSC_1455.JPG
119.89 KB
DSC_1456.JPG
DSC_1456.JPG
164.44 KB
DSC_1457.JPG
DSC_1457.JPG
163.76 KB
DSC_1458.JPG
DSC_1458.JPG
68.32 KB
DSC_1459.JPG
DSC_1459.JPG
118.09 KB
DSC_1466.JPG
DSC_1466.JPG
163.35 KB
DSC_1468.JPG
DSC_1468.JPG
150.26 KB
DSC_1469.JPG
DSC_1469.JPG
135.31 KB
DSC_1471.JPG
DSC_1471.JPG
142.29 KB
DSC_1473.JPG
DSC_1473.JPG
117.64 KB
DSC_1475.JPG
DSC_1475.JPG
150.10 KB
DSC_1476.JPG
DSC_1476.JPG
141.62 KB
DSC_1479.JPG
DSC_1479.JPG
155.34 KB
DSC_1480.JPG
DSC_1480.JPG
125.96 KB
DSC_1481.JPG
DSC_1481.JPG
132.15 KB
DSC_1484.JPG
DSC_1484.JPG
136.26 KB
DSC_1488.JPG
DSC_1488.JPG
109.19 KB
DSC_1489.JPG
DSC_1489.JPG
138.62 KB
DSC_1490.JPG
DSC_1490.JPG
144.26 KB
DSC_1492.JPG
DSC_1492.JPG
141.55 KB
DSC_1494.JPG
DSC_1494.JPG
146.51 KB
DSC_1495.JPG
DSC_1495.JPG
131.36 KB
DSC_1496.JPG
DSC_1496.JPG
97.43 KB
DSC_1497.JPG
DSC_1497.JPG
124.06 KB
DSC_1498.JPG
DSC_1498.JPG
97.60 KB
DSC_1500.JPG
DSC_1500.JPG
50.76 KB
DSC_1501.JPG
DSC_1501.JPG
52.20 KB
DSC_1502.JPG
DSC_1502.JPG
45.05 KB
DSC_1503.JPG
DSC_1503.JPG
77.25 KB
DSC_1504.JPG
DSC_1504.JPG
59.34 KB
DSC_1505.JPG
DSC_1505.JPG
78.15 KB
DSC_1508.JPG
DSC_1508.JPG
113.66 KB
DSC_1510.JPG
DSC_1510.JPG
56.43 KB
DSC_1511.JPG
DSC_1511.JPG
81.24 KB
DSC_1514.JPG
DSC_1514.JPG
120.98 KB
DSC_1515.JPG
DSC_1515.JPG
132.14 KB
DSC_1516.JPG
DSC_1516.JPG
66.18 KB
DSC_1518.JPG
DSC_1518.JPG
116.79 KB
DSC_1519.JPG
DSC_1519.JPG
129.13 KB
DSC_1520.JPG
DSC_1520.JPG
128.23 KB
DSC_1521.JPG
DSC_1521.JPG
130.88 KB
DSC_1522.JPG
DSC_1522.JPG
76.49 KB
DSC_1523.JPG
DSC_1523.JPG
123.40 KB
DSC_1524.JPG
DSC_1524.JPG
118.32 KB
DSC_1525.JPG
DSC_1525.JPG
124.61 KB
DSC_1526.JPG
DSC_1526.JPG
98.62 KB
DSC_1528.JPG
DSC_1528.JPG
125.74 KB
DSC_1534.JPG
DSC_1534.JPG
147.75 KB
DSC_1535.JPG
DSC_1535.JPG
132.43 KB
DSC_1541.JPG
DSC_1541.JPG
118.88 KB
DSC_1542.JPG
DSC_1542.JPG
138.69 KB
DSC_1543.JPG
DSC_1543.JPG
123.06 KB
DSC_1546.JPG
DSC_1546.JPG
115.71 KB
DSC_1549.JPG
DSC_1549.JPG
144.52 KB
DSC_1550.JPG
DSC_1550.JPG
132.18 KB
DSC_1551.JPG
DSC_1551.JPG
145.88 KB
DSC_1552.JPG
DSC_1552.JPG
149.11 KB
DSC_1553.JPG
DSC_1553.JPG
131.15 KB
DSC_1555.JPG
DSC_1555.JPG
123.38 KB
DSC_1556.JPG
DSC_1556.JPG
116.59 KB
DSC_1557.JPG
DSC_1557.JPG
154.22 KB
DSC_1558.JPG
DSC_1558.JPG
141.50 KB
DSC_1559.JPG
DSC_1559.JPG
159.83 KB
DSC_1561.JPG
DSC_1561.JPG
147.40 KB
DSC_1562.JPG
DSC_1562.JPG
164.85 KB
DSC_1567.JPG
DSC_1567.JPG
111.04 KB
DSC_1571.JPG
DSC_1571.JPG
111.74 KB
DSC_1575.JPG
DSC_1575.JPG
125.53 KB
DSC_1577.JPG
DSC_1577.JPG
131.09 KB
DSC_1578.JPG
DSC_1578.JPG
160.76 KB
DSC_1579.JPG
DSC_1579.JPG
188.04 KB
DSC_1581.JPG
DSC_1581.JPG
111.43 KB
DSC_1582.JPG
DSC_1582.JPG
124.83 KB
DSC_1583.JPG
DSC_1583.JPG
121.28 KB
DSC_1586.JPG
DSC_1586.JPG
140.66 KB
DSC_1587.JPG
DSC_1587.JPG
132.43 KB
DSC_1588.JPG
DSC_1588.JPG
66.33 KB
DSC_1589.JPG
DSC_1589.JPG
65.33 KB
DSC_1593.JPG
DSC_1593.JPG
127.25 KB
DSC_1594.JPG
DSC_1594.JPG
119.79 KB
DSC_1596.JPG
DSC_1596.JPG
91.44 KB
DSC_1599.JPG
DSC_1599.JPG
115.20 KB
DSC_1600.JPG
DSC_1600.JPG
118.13 KB
DSC_1602.JPG
DSC_1602.JPG
109.89 KB
DSC_1603.JPG
DSC_1603.JPG
141.06 KB
DSC_1604.JPG
DSC_1604.JPG
154.19 KB
DSC_1611.JPG
DSC_1611.JPG
103.45 KB
DSC_1614.JPG
DSC_1614.JPG
121.47 KB
DSC_1617.JPG
DSC_1617.JPG
103.87 KB
DSC_1621.JPG
DSC_1621.JPG
116.48 KB
DSC_1623.JPG
DSC_1623.JPG
158.19 KB
DSC_1625.JPG
DSC_1625.JPG
159.59 KB
DSC_1626.JPG
DSC_1626.JPG
137.38 KB
DSC_1627.JPG
DSC_1627.JPG
138.96 KB
DSC_1630.JPG
DSC_1630.JPG
110.56 KB
DSC_1631.JPG
DSC_1631.JPG
132.49 KB
DSC_1633.JPG
DSC_1633.JPG
149.17 KB
DSC_1634.JPG
DSC_1634.JPG
60.79 KB
DSC_1635.JPG
DSC_1635.JPG
180.88 KB
DSC_1636.JPG
DSC_1636.JPG
172.13 KB
DSC_1646.JPG
DSC_1646.JPG
133.97 KB
DSC_1648.JPG
DSC_1648.JPG
114.58 KB
DSC_1649.JPG
DSC_1649.JPG
115.20 KB
DSC_1650.JPG
DSC_1650.JPG
121.89 KB
DSC_1651.JPG
DSC_1651.JPG
115.48 KB
DSC_1653.JPG
DSC_1653.JPG
133.03 KB
DSC_1654.JPG
DSC_1654.JPG
126.98 KB
DSC_1660.JPG
DSC_1660.JPG
120.77 KB
DSC_1661.JPG
DSC_1661.JPG
111.15 KB
DSC_1662.JPG
DSC_1662.JPG
115.52 KB
DSC_1663.JPG
DSC_1663.JPG
128.10 KB
DSC_1664.JPG
DSC_1664.JPG
119.12 KB
DSC_1668.JPG
DSC_1668.JPG
128.98 KB
DSC_1670.JPG
DSC_1670.JPG
141.70 KB
DSC_1672.JPG
DSC_1672.JPG
126.14 KB
DSC_1674.JPG
DSC_1674.JPG
147.77 KB
DSC_1675.JPG
DSC_1675.JPG
132.23 KB
DSC_1678.JPG
DSC_1678.JPG
179.22 KB
DSC_1679.JPG
DSC_1679.JPG
200.09 KB
DSC_1680.JPG
DSC_1680.JPG
142.84 KB