การประชุมเพื่อศึกษาบริบทและพัฒนาโจทย์วิจัย
ณ ตำบลเกาะเกิด
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


DSCN2566.JPG
DSCN2566.JPG
150.61 KB
DSCN2567.JPG
DSCN2567.JPG
136.32 KB
DSCN2568.JPG
DSCN2568.JPG
210.71 KB
DSCN2569.JPG
DSCN2569.JPG
132.20 KB
DSCN2570.JPG
DSCN2570.JPG
150.67 KB
DSCN2571.JPG
DSCN2571.JPG
204.61 KB
DSCN2572.JPG
DSCN2572.JPG
108.05 KB
DSCN2573.JPG
DSCN2573.JPG
155.78 KB
DSCN2574.JPG
DSCN2574.JPG
114.66 KB
DSCN2575.JPG
DSCN2575.JPG
121.86 KB
DSCN2576.JPG
DSCN2576.JPG
127.51 KB
DSCN2577.JPG
DSCN2577.JPG
112.03 KB
DSCN2578.JPG
DSCN2578.JPG
126.33 KB
DSCN2579.JPG
DSCN2579.JPG
98.77 KB
DSCN2580.JPG
DSCN2580.JPG
123.85 KB
DSCN2581.JPG
DSCN2581.JPG
95.79 KB
DSCN2582.JPG
DSCN2582.JPG
72.18 KB
DSCN2583.JPG
DSCN2583.JPG
133.52 KB
DSCN2584.JPG
DSCN2584.JPG
133.95 KB
DSCN2585.JPG
DSCN2585.JPG
113.08 KB
DSCN2586.JPG
DSCN2586.JPG
117.83 KB
DSCN2587.JPG
DSCN2587.JPG
126.19 KB
DSCN2588.JPG
DSCN2588.JPG
138.79 KB
DSCN2589.JPG
DSCN2589.JPG
96.21 KB
DSCN2590.JPG
DSCN2590.JPG
86.84 KB
DSCN2591.JPG
DSCN2591.JPG
127.82 KB
DSCN2592.JPG
DSCN2592.JPG
85.65 KB
DSCN2593.JPG
DSCN2593.JPG
93.21 KB
DSCN2594.JPG
DSCN2594.JPG
86.22 KB