พิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแต่งกลอนไฮกุเป็นภาษาอังกฤษ-14 กุมภาพันธ์ 2551


1.jpg
1.jpg
73.34 KB
2.jpg
2.jpg
108.08 KB
3.JPG
3.JPG
125.56 KB
4.JPG
4.JPG
130.13 KB
5.JPG
5.JPG
144.58 KB
6.JPG
6.JPG
119.71 KB
7.jpg
7.jpg
158.16 KB
8.jpg
8.jpg
158.22 KB