โรงเรียนสาธิตปฐมวัย กิจกรรมในชั้นเรียน


DSC00057.JPG
DSC00057.JPG
153.91 KB
DSC00058.JPG
DSC00058.JPG
145.89 KB
DSC00059.JPG
DSC00059.JPG
162.65 KB
DSC00060.JPG
DSC00060.JPG
135.42 KB
DSC00061.JPG
DSC00061.JPG
130.17 KB
DSC00062.JPG
DSC00062.JPG
134.01 KB
DSC00063.JPG
DSC00063.JPG
131.12 KB
DSC00064.JPG
DSC00064.JPG
137.21 KB
DSC00065.JPG
DSC00065.JPG
102.53 KB
DSC00066.JPG
DSC00066.JPG
117.07 KB
DSC00067.JPG
DSC00067.JPG
148.35 KB
DSC00071.JPG
DSC00071.JPG
139.96 KB
DSC00072.JPG
DSC00072.JPG
108.43 KB
DSC00132.JPG
DSC00132.JPG
114.61 KB
DSC00135.JPG
DSC00135.JPG
196.08 KB
DSC00136.JPG
DSC00136.JPG
102.25 KB
DSC00137.JPG
DSC00137.JPG
108.01 KB
DSC00140.JPG
DSC00140.JPG
214.33 KB
DSC00145.JPG
DSC00145.JPG
154.37 KB
DSC00148.JPG
DSC00148.JPG
160.03 KB
DSC00151.JPG
DSC00151.JPG
176.94 KB
DSC00153.JPG
DSC00153.JPG
144.20 KB
DSC00156.JPG
DSC00156.JPG
165.59 KB
DSC00157.JPG
DSC00157.JPG
179.04 KB
DSC00158.JPG
DSC00158.JPG
133.90 KB
DSC00162.JPG
DSC00162.JPG
118.31 KB
DSC00163.JPG
DSC00163.JPG
102.50 KB
DSC00167.JPG
DSC00167.JPG
110.25 KB
DSC00208.JPG
DSC00208.JPG
73.17 KB
DSC00209.JPG
DSC00209.JPG
147.56 KB
DSC00210.JPG
DSC00210.JPG
154.49 KB
DSC00211.JPG
DSC00211.JPG
136.54 KB
DSC00212.JPG
DSC00212.JPG
167.05 KB
DSC00213.JPG
DSC00213.JPG
138.61 KB
DSC00214.JPG
DSC00214.JPG
119.79 KB
DSC00215.JPG
DSC00215.JPG
148.26 KB
DSC00496.JPG
DSC00496.JPG
169.03 KB
DSC00497.JPG
DSC00497.JPG
99.31 KB
DSC00498.JPG
DSC00498.JPG
78.77 KB
DSC00499.JPG
DSC00499.JPG
80.42 KB
DSC00500.JPG
DSC00500.JPG
77.50 KB
DSC00501.JPG
DSC00501.JPG
119.14 KB
DSC00502.JPG
DSC00502.JPG
96.85 KB
DSC00936.JPG
DSC00936.JPG
246.30 KB
DSC00937.JPG
DSC00937.JPG
233.45 KB
DSC00939.JPG
DSC00939.JPG
208.65 KB
DSC00940.JPG
DSC00940.JPG
245.59 KB
DSC00941.JPG
DSC00941.JPG
160.75 KB
DSC00942.JPG
DSC00942.JPG
155.19 KB
DSC00943.JPG
DSC00943.JPG
144.26 KB
DSC00944.JPG
DSC00944.JPG
162.31 KB
DSC00945.JPG
DSC00945.JPG
192.55 KB
DSC00946.JPG
DSC00946.JPG
185.17 KB
DSC00947.JPG
DSC00947.JPG
152.28 KB
DSC00948.JPG
DSC00948.JPG
148.91 KB
DSC00949.JPG
DSC00949.JPG
130.13 KB
DSC00950.JPG
DSC00950.JPG
133.42 KB
DSC00951.JPG
DSC00951.JPG
93.99 KB
DSC00953.JPG
DSC00953.JPG
133.63 KB
DSC00962.JPG
DSC00962.JPG
139.22 KB
DSC00963.JPG
DSC00963.JPG
112.74 KB
DSC00964.JPG
DSC00964.JPG
166.78 KB
DSC00965.JPG
DSC00965.JPG
155.33 KB
DSC00966.JPG
DSC00966.JPG
130.43 KB
DSC00967.JPG
DSC00967.JPG
111.30 KB
DSC00968.JPG
DSC00968.JPG
144.12 KB
DSC00969.JPG
DSC00969.JPG
158.73 KB
DSC00970.JPG
DSC00970.JPG
138.67 KB
DSC00971.JPG
DSC00971.JPG
161.95 KB
DSC00972.JPG
DSC00972.JPG
149.32 KB
DSC00973.JPG
DSC00973.JPG
144.09 KB
DSC00974.JPG
DSC00974.JPG
130.88 KB
DSC00975.JPG
DSC00975.JPG
145.01 KB
DSC00976.JPG
DSC00976.JPG
178.49 KB
DSC00977.JPG
DSC00977.JPG
168.30 KB
DSC00978.JPG
DSC00978.JPG
224.66 KB
DSC00985.JPG
DSC00985.JPG
154.90 KB
DSC01145.JPG
DSC01145.JPG
128.49 KB
DSC01146.JPG
DSC01146.JPG
125.89 KB
DSC01148.JPG
DSC01148.JPG
129.57 KB
DSC01149.JPG
DSC01149.JPG
119.28 KB
DSC01150.JPG
DSC01150.JPG
169.84 KB
DSC01151.JPG
DSC01151.JPG
124.01 KB
DSC01152.JPG
DSC01152.JPG
125.27 KB
DSC01153.JPG
DSC01153.JPG
130.30 KB
DSC01154.JPG
DSC01154.JPG
123.27 KB
DSC01156.JPG
DSC01156.JPG
152.65 KB
DSC01161.JPG
DSC01161.JPG
128.88 KB
DSC01162.JPG
DSC01162.JPG
135.58 KB
DSC01163.JPG
DSC01163.JPG
130.67 KB
DSC01237.JPG
DSC01237.JPG
139.80 KB
DSC01238.JPG
DSC01238.JPG
128.19 KB
DSC01239.JPG
DSC01239.JPG
132.97 KB
DSC01240.JPG
DSC01240.JPG
116.59 KB
DSC01241.JPG
DSC01241.JPG
137.07 KB
DSC01242.JPG
DSC01242.JPG
119.28 KB
DSC01285.JPG
DSC01285.JPG
142.27 KB
DSC01286.JPG
DSC01286.JPG
134.33 KB
DSC01287.JPG
DSC01287.JPG
129.85 KB
DSC01322.JPG
DSC01322.JPG
165.93 KB
DSC01323.JPG
DSC01323.JPG
148.38 KB
DSC01324.JPG
DSC01324.JPG
145.33 KB
DSC01359.JPG
DSC01359.JPG
163.27 KB
DSC01360.JPG
DSC01360.JPG
156.64 KB
DSC01361.JPG
DSC01361.JPG
130.25 KB
DSC01362.JPG
DSC01362.JPG
120.83 KB
DSC01364.JPG
DSC01364.JPG
112.38 KB
DSC01365.JPG
DSC01365.JPG
121.33 KB
DSC01367.JPG
DSC01367.JPG
108.81 KB
DSC01368.JPG
DSC01368.JPG
174.75 KB
DSC01369.JPG
DSC01369.JPG
98.22 KB
DSC01370.JPG
DSC01370.JPG
125.64 KB
DSC01372.JPG
DSC01372.JPG
132.03 KB
DSC01373.JPG
DSC01373.JPG
133.00 KB
DSC01374.JPG
DSC01374.JPG
131.95 KB
DSC01375.JPG
DSC01375.JPG
111.35 KB
DSC01376.JPG
DSC01376.JPG
123.57 KB
DSC01377.JPG
DSC01377.JPG
112.59 KB
DSC01378.JPG
DSC01378.JPG
131.16 KB
DSC01381.JPG
DSC01381.JPG
144.01 KB
DSC01383.JPG
DSC01383.JPG
122.83 KB
DSC01385.JPG
DSC01385.JPG
131.18 KB
DSC01386.JPG
DSC01386.JPG
126.15 KB
DSC01387.JPG
DSC01387.JPG
119.80 KB
DSC01388.JPG
DSC01388.JPG
119.71 KB
DSC01389.JPG
DSC01389.JPG
116.69 KB
DSC01390.JPG
DSC01390.JPG
136.49 KB
DSC01391.JPG
DSC01391.JPG
125.40 KB
DSC01392.JPG
DSC01392.JPG
129.23 KB
DSC01394.JPG
DSC01394.JPG
137.06 KB
DSC01395.JPG
DSC01395.JPG
158.71 KB
DSC01396.JPG
DSC01396.JPG
165.26 KB
DSC01397.JPG
DSC01397.JPG
167.40 KB
DSC01398.JPG
DSC01398.JPG
142.03 KB
DSC01399.JPG
DSC01399.JPG
124.72 KB
DSC01442.JPG
DSC01442.JPG
125.32 KB
DSC01443.JPG
DSC01443.JPG
134.09 KB
DSC01444.JPG
DSC01444.JPG
131.57 KB
DSC01445.JPG
DSC01445.JPG
133.20 KB
DSC01446.JPG
DSC01446.JPG
148.32 KB
DSC01447.JPG
DSC01447.JPG
129.99 KB
DSC01448.JPG
DSC01448.JPG
192.71 KB
DSC07705.JPG
DSC07705.JPG
117.75 KB
DSC07706.JPG
DSC07706.JPG
118.43 KB
DSC07707.JPG
DSC07707.JPG
127.99 KB
DSC07708.JPG
DSC07708.JPG
129.06 KB
DSC07709.JPG
DSC07709.JPG
127.56 KB
DSC07710.JPG
DSC07710.JPG
127.71 KB
DSC07711.JPG
DSC07711.JPG
130.20 KB
DSC07712.JPG
DSC07712.JPG
112.90 KB
DSC07713.JPG
DSC07713.JPG
119.79 KB
DSC07714.JPG
DSC07714.JPG
133.39 KB
DSC07715.JPG
DSC07715.JPG
113.78 KB
DSC07716.JPG
DSC07716.JPG
136.13 KB
DSC07717.JPG
DSC07717.JPG
137.02 KB
DSC07718.JPG
DSC07718.JPG
149.90 KB
DSC07719.JPG
DSC07719.JPG
143.26 KB
DSC07720.JPG
DSC07720.JPG
127.02 KB
DSC07721.JPG
DSC07721.JPG
123.17 KB
DSC07722.JPG
DSC07722.JPG
121.58 KB
DSC07723.JPG
DSC07723.JPG
116.27 KB
DSC07724.JPG
DSC07724.JPG
110.32 KB
DSC08729.JPG
DSC08729.JPG
137.42 KB