สัมมนา "สรุปผลภาพอนาคตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา" 13-15 พฤษภาคม 2551 โคซี่บีช พัทยา


DSC_0070.JPG
DSC_0070.JPG
54.07 KB
DSC_0071.JPG
DSC_0071.JPG
76.73 KB
DSC_0077.JPG
DSC_0077.JPG
71.04 KB
DSC_0078.JPG
DSC_0078.JPG
42.94 KB
DSC_0079.JPG
DSC_0079.JPG
88.30 KB
DSC_0080.JPG
DSC_0080.JPG
218.31 KB
DSC_0081.JPG
DSC_0081.JPG
100.34 KB
DSC_0082.JPG
DSC_0082.JPG
77.89 KB
DSC_0083.JPG
DSC_0083.JPG
48.29 KB
DSC_0084.JPG
DSC_0084.JPG
133.47 KB
DSC_0088.JPG
DSC_0088.JPG
67.94 KB
DSC_0089.JPG
DSC_0089.JPG
74.70 KB
DSC_0090.JPG
DSC_0090.JPG
77.81 KB
DSC_0091.JPG
DSC_0091.JPG
81.28 KB
DSC_0092.JPG
DSC_0092.JPG
79.45 KB
DSC_0109.JPG
DSC_0109.JPG
126.53 KB
DSC_0121.JPG
DSC_0121.JPG
127.03 KB
DSC_0122.JPG
DSC_0122.JPG
123.93 KB
DSC_0123.JPG
DSC_0123.JPG
108.84 KB
DSC_0131.JPG
DSC_0131.JPG
124.99 KB
DSC_0154.JPG
DSC_0154.JPG
124.76 KB
DSC_0155.JPG
DSC_0155.JPG
135.69 KB
DSC_0161.JPG
DSC_0161.JPG
135.13 KB
DSC_0165.JPG
DSC_0165.JPG
124.04 KB
DSC_0169.JPG
DSC_0169.JPG
64.38 KB
DSC_0177.JPG
DSC_0177.JPG
128.26 KB
DSC_0180.JPG
DSC_0180.JPG
122.46 KB
DSC_0199.JPG
DSC_0199.JPG
128.49 KB
DSC_0201.JPG
DSC_0201.JPG
112.65 KB
DSC_0202.JPG
DSC_0202.JPG
119.40 KB
DSC_0204.JPG
DSC_0204.JPG
129.58 KB
DSC_0209.JPG
DSC_0209.JPG
140.51 KB
DSC_0224.JPG
DSC_0224.JPG
107.25 KB
DSC_0225.JPG
DSC_0225.JPG
125.68 KB
DSC_0227.JPG
DSC_0227.JPG
108.09 KB
DSC_0238.JPG
DSC_0238.JPG
107.60 KB
DSC_0285.JPG
DSC_0285.JPG
121.43 KB
DSC_0286.JPG
DSC_0286.JPG
98.30 KB
DSC_0292.JPG
DSC_0292.JPG
119.53 KB
DSC_0293.JPG
DSC_0293.JPG
116.32 KB
DSC_0294.JPG
DSC_0294.JPG
126.83 KB
DSC_0295.JPG
DSC_0295.JPG
119.17 KB
DSC_0303.JPG
DSC_0303.JPG
125.89 KB
DSC_0304.JPG
DSC_0304.JPG
118.68 KB
DSC_0307.JPG
DSC_0307.JPG
121.01 KB
DSC_0312.JPG
DSC_0312.JPG
106.12 KB
DSC_0319.JPG
DSC_0319.JPG
118.56 KB
DSC_0321.JPG
DSC_0321.JPG
125.60 KB
DSC_0322.JPG
DSC_0322.JPG
119.82 KB
DSC_0323.JPG
DSC_0323.JPG
115.17 KB
DSC_0327.JPG
DSC_0327.JPG
123.96 KB
DSC_0328.JPG
DSC_0328.JPG
108.73 KB
DSC_0329.JPG
DSC_0329.JPG
124.41 KB
DSC_0330.JPG
DSC_0330.JPG
104.09 KB
DSC_0331.JPG
DSC_0331.JPG
96.66 KB
DSC_0342.JPG
DSC_0342.JPG
123.79 KB
DSC_0347.JPG
DSC_0347.JPG
122.57 KB
DSC_0348.JPG
DSC_0348.JPG
130.15 KB
DSC_0357.JPG
DSC_0357.JPG
110.75 KB
DSC_0361.JPG
DSC_0361.JPG
107.58 KB
DSC_0366.JPG
DSC_0366.JPG
142.25 KB
DSC_0386.JPG
DSC_0386.JPG
76.92 KB
DSC_0387.JPG
DSC_0387.JPG
118.06 KB
DSC_0397.JPG
DSC_0397.JPG
123.67 KB
DSC_0399.JPG
DSC_0399.JPG
118.82 KB
DSC_0405.JPG
DSC_0405.JPG
132.88 KB
DSC_0413.JPG
DSC_0413.JPG
128.99 KB
DSC_0422.JPG
DSC_0422.JPG
97.97 KB
DSC_0425.JPG
DSC_0425.JPG
117.40 KB
DSC_0477.JPG
DSC_0477.JPG
96.86 KB
DSC_0505.JPG
DSC_0505.JPG
111.82 KB
DSC_0516.JPG
DSC_0516.JPG
99.31 KB
DSC_0534.JPG
DSC_0534.JPG
137.00 KB
DSC_0557.JPG
DSC_0557.JPG
78.20 KB
DSC_0558.JPG
DSC_0558.JPG
86.45 KB
DSC_0560.JPG
DSC_0560.JPG
50.13 KB
DSC_0566.JPG
DSC_0566.JPG
47.18 KB
DSC_0665.JPG
DSC_0665.JPG
197.38 KB
DSC_0668.JPG
DSC_0668.JPG
80.47 KB
DSC_0670.JPG
DSC_0670.JPG
83.24 KB
DSC_0674.JPG
DSC_0674.JPG
40.94 KB
DSC_0675.JPG
DSC_0675.JPG
104.11 KB
DSC_0693.JPG
DSC_0693.JPG
150.13 KB
DSC_0711.JPG
DSC_0711.JPG
92.89 KB
DSC_0714.JPG
DSC_0714.JPG
110.29 KB
DSC_0727.JPG
DSC_0727.JPG
125.40 KB
DSC_0729.JPG
DSC_0729.JPG
117.38 KB
DSC_0750.JPG
DSC_0750.JPG
96.40 KB
DSC_0751.JPG
DSC_0751.JPG
108.71 KB
DSC_0755.JPG
DSC_0755.JPG
120.76 KB
DSC_0765.JPG
DSC_0765.JPG
110.09 KB
DSC_0766.JPG
DSC_0766.JPG
113.44 KB
DSC_0767.JPG
DSC_0767.JPG
119.42 KB
DSC_0768.JPG
DSC_0768.JPG
117.23 KB
DSC_0769.JPG
DSC_0769.JPG
125.12 KB
DSC_0770.JPG
DSC_0770.JPG
119.64 KB
DSC_0771.JPG
DSC_0771.JPG
106.53 KB
DSC_0829.JPG
DSC_0829.JPG
108.53 KB
DSC_0830.JPG
DSC_0830.JPG
118.99 KB
DSC_0831.JPG
DSC_0831.JPG
111.18 KB
DSC_0832.JPG
DSC_0832.JPG
134.90 KB
DSC_0833.JPG
DSC_0833.JPG
125.07 KB
DSC_0834.JPG
DSC_0834.JPG
110.27 KB
DSC_0835.JPG
DSC_0835.JPG
112.50 KB
DSC_0836.JPG
DSC_0836.JPG
105.96 KB
DSC_0837.JPG
DSC_0837.JPG
136.67 KB
DSC_0838.JPG
DSC_0838.JPG
109.08 KB
DSC_0839.JPG
DSC_0839.JPG
122.17 KB
DSC_0884.JPG
DSC_0884.JPG
122.17 KB
DSC_0895.JPG
DSC_0895.JPG
119.44 KB