พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิต - 6 ธันวาคม 2551


DSC_7190.JPG<br>124.10 KB
DSC_7190.JPG
124.10 KB
DSC_7191.JPG<br>132.61 KB
DSC_7191.JPG
132.61 KB
DSC_7192.JPG<br>96.29 KB
DSC_7192.JPG
96.29 KB
DSC_7193.JPG<br>158.84 KB
DSC_7193.JPG
158.84 KB
DSC_7194.JPG<br>148.43 KB
DSC_7194.JPG
148.43 KB
DSC_7195.JPG<br>212.55 KB
DSC_7195.JPG
212.55 KB
DSC_7196.JPG<br>188.24 KB
DSC_7196.JPG
188.24 KB
DSC_7197.JPG<br>159.87 KB
DSC_7197.JPG
159.87 KB
DSC_7198.JPG<br>135.75 KB
DSC_7198.JPG
135.75 KB
DSC_7199.JPG<br>170.39 KB
DSC_7199.JPG
170.39 KB
DSC_7200.JPG<br>139.41 KB
DSC_7200.JPG
139.41 KB
DSC_7201.JPG<br>174.82 KB
DSC_7201.JPG
174.82 KB
DSC_7203.JPG<br>132.22 KB
DSC_7203.JPG
132.22 KB
DSC_7204.JPG<br>140.12 KB
DSC_7204.JPG
140.12 KB
DSC_7208.JPG<br>125.30 KB
DSC_7208.JPG
125.30 KB
DSC_7209.JPG<br>163.88 KB
DSC_7209.JPG
163.88 KB
DSC_7210.JPG<br>163.27 KB
DSC_7210.JPG
163.27 KB
DSC_7213.JPG<br>112.39 KB
DSC_7213.JPG
112.39 KB
DSC_7214.JPG<br>271.37 KB
DSC_7214.JPG
271.37 KB
DSC_7215.JPG<br>271.92 KB
DSC_7215.JPG
271.92 KB
DSC_7216.JPG<br>229.86 KB
DSC_7216.JPG
229.86 KB
DSC_7219.JPG<br>181.99 KB
DSC_7219.JPG
181.99 KB
DSC_7220.JPG<br>270.42 KB
DSC_7220.JPG
270.42 KB
DSC_7221.JPG<br>138.90 KB
DSC_7221.JPG
138.90 KB
DSC_7222.JPG<br>171.94 KB
DSC_7222.JPG
171.94 KB
DSC_7223.JPG<br>117.76 KB
DSC_7223.JPG
117.76 KB
DSC_7224.JPG<br>116.67 KB
DSC_7224.JPG
116.67 KB
DSC_7225.JPG<br>120.82 KB
DSC_7225.JPG
120.82 KB
DSC_7226.JPG<br>97.66 KB
DSC_7226.JPG
97.66 KB
DSC_7227.JPG<br>101.85 KB
DSC_7227.JPG
101.85 KB
DSC_7228.JPG<br>127.46 KB
DSC_7228.JPG
127.46 KB
DSC_7229.JPG<br>103.40 KB
DSC_7229.JPG
103.40 KB
DSC_7230.JPG<br>136.24 KB
DSC_7230.JPG
136.24 KB
DSC_7231.JPG<br>168.48 KB
DSC_7231.JPG
168.48 KB
DSC_7232.JPG<br>135.77 KB
DSC_7232.JPG
135.77 KB
DSC_7233.JPG<br>88.50 KB
DSC_7233.JPG
88.50 KB
DSC_7234.JPG<br>126.38 KB
DSC_7234.JPG
126.38 KB
DSC_7235.JPG<br>95.21 KB
DSC_7235.JPG
95.21 KB
DSC_7236.JPG<br>72.28 KB
DSC_7236.JPG
72.28 KB
DSC_7237.JPG<br>95.44 KB
DSC_7237.JPG
95.44 KB
DSC_7238.JPG<br>116.53 KB
DSC_7238.JPG
116.53 KB
DSC_7239.JPG<br>118.54 KB
DSC_7239.JPG
118.54 KB
DSC_7240.JPG<br>124.56 KB
DSC_7240.JPG
124.56 KB
DSC_7243.JPG<br>172.09 KB
DSC_7243.JPG
172.09 KB
DSC_7244.JPG<br>72.63 KB
DSC_7244.JPG
72.63 KB
DSC_7267.JPG<br>70.44 KB
DSC_7267.JPG
70.44 KB
DSC_7269.JPG<br>175.37 KB
DSC_7269.JPG
175.37 KB
DSC_7270.JPG<br>71.29 KB
DSC_7270.JPG
71.29 KB
DSC_7272.JPG<br>87.68 KB
DSC_7272.JPG
87.68 KB
DSC_7273.JPG<br>108.10 KB
DSC_7273.JPG
108.10 KB
DSC_7274.JPG<br>96.72 KB
DSC_7274.JPG
96.72 KB
DSC_7275.JPG<br>113.58 KB
DSC_7275.JPG
113.58 KB
DSC_7276.JPG<br>94.08 KB
DSC_7276.JPG
94.08 KB
DSC_7279.JPG<br>127.10 KB
DSC_7279.JPG
127.10 KB
DSC_x7189.JPG<br>80.04 KB
DSC_x7189.JPG
80.04 KB