โครงการเฝ้าระวังเยาวชน ณ อาคาร ศูนย์วิทยาศาสตร์ - 16 ธันวาคม 2551


DSC_8862.JPG<br>101.58 KB
DSC_8862.JPG
101.58 KB
DSC_8872.JPG<br>98.81 KB
DSC_8872.JPG
98.81 KB
DSC_8874.JPG<br>153.63 KB
DSC_8874.JPG
153.63 KB
DSC_8876.JPG<br>123.50 KB
DSC_8876.JPG
123.50 KB
DSC_8877.JPG<br>116.77 KB
DSC_8877.JPG
116.77 KB
DSC_8878.JPG<br>120.88 KB
DSC_8878.JPG
120.88 KB
DSC_8879.JPG<br>134.22 KB
DSC_8879.JPG
134.22 KB
DSC_8880.JPG<br>123.19 KB
DSC_8880.JPG
123.19 KB
DSC_8881.JPG<br>82.39 KB
DSC_8881.JPG
82.39 KB
DSC_8882.JPG<br>70.57 KB
DSC_8882.JPG
70.57 KB
DSC_8883.JPG<br>121.34 KB
DSC_8883.JPG
121.34 KB
DSC_8884.JPG<br>130.43 KB
DSC_8884.JPG
130.43 KB
DSC_8885.JPG<br>96.42 KB
DSC_8885.JPG
96.42 KB
DSC_8886.JPG<br>96.71 KB
DSC_8886.JPG
96.71 KB
DSC_8887.JPG<br>107.52 KB
DSC_8887.JPG
107.52 KB
DSC_8888.JPG<br>108.10 KB
DSC_8888.JPG
108.10 KB
DSC_8889.JPG<br>131.55 KB
DSC_8889.JPG
131.55 KB
DSC_8890.JPG<br>132.93 KB
DSC_8890.JPG
132.93 KB
DSC_8891.JPG<br>128.03 KB
DSC_8891.JPG
128.03 KB
DSC_8892.JPG<br>127.57 KB
DSC_8892.JPG
127.57 KB
DSC_8893.JPG<br>128.08 KB
DSC_8893.JPG
128.08 KB
DSC_8894.JPG<br>124.01 KB
DSC_8894.JPG
124.01 KB
DSC_8895.JPG<br>94.75 KB
DSC_8895.JPG
94.75 KB
DSC_8896.JPG<br>105.41 KB
DSC_8896.JPG
105.41 KB
DSC_8897.JPG<br>70.27 KB
DSC_8897.JPG
70.27 KB
DSC_8898.JPG<br>114.44 KB
DSC_8898.JPG
114.44 KB
DSC_8899.JPG<br>114.94 KB
DSC_8899.JPG
114.94 KB
DSC_8900.JPG<br>117.83 KB
DSC_8900.JPG
117.83 KB
DSC_8901.JPG<br>121.61 KB
DSC_8901.JPG
121.61 KB
DSC_8902.JPG<br>97.39 KB
DSC_8902.JPG
97.39 KB
DSC_8903.JPG<br>98.46 KB
DSC_8903.JPG
98.46 KB
DSC_8904.JPG<br>114.46 KB
DSC_8904.JPG
114.46 KB
DSC_8906.JPG<br>81.46 KB
DSC_8906.JPG
81.46 KB
DSC_8907.JPG<br>84.12 KB
DSC_8907.JPG
84.12 KB
DSC_8909.JPG<br>108.55 KB
DSC_8909.JPG
108.55 KB
DSC_8910.JPG<br>106.46 KB
DSC_8910.JPG
106.46 KB
DSC_8911.JPG<br>135.44 KB
DSC_8911.JPG
135.44 KB
DSC_8912.JPG<br>122.91 KB
DSC_8912.JPG
122.91 KB
DSC_8913.JPG<br>125.13 KB
DSC_8913.JPG
125.13 KB
DSC_8914.JPG<br>134.26 KB
DSC_8914.JPG
134.26 KB
DSC_8915.JPG<br>139.13 KB
DSC_8915.JPG
139.13 KB
DSC_8916.JPG<br>138.62 KB
DSC_8916.JPG
138.62 KB
DSC_8917.JPG<br>138.25 KB
DSC_8917.JPG
138.25 KB
DSC_8918.JPG<br>94.13 KB
DSC_8918.JPG
94.13 KB
DSC_8919.JPG<br>98.21 KB
DSC_8919.JPG
98.21 KB
DSC_8920.JPG<br>112.81 KB
DSC_8920.JPG
112.81 KB
DSC_8921.JPG<br>140.15 KB
DSC_8921.JPG
140.15 KB
DSC_8922.JPG<br>139.86 KB
DSC_8922.JPG
139.86 KB
DSC_8923.JPG<br>137.18 KB
DSC_8923.JPG
137.18 KB
DSC_8924.JPG<br>123.48 KB
DSC_8924.JPG
123.48 KB
DSC_8925.JPG<br>124.40 KB
DSC_8925.JPG
124.40 KB
DSC_8926.JPG<br>130.94 KB
DSC_8926.JPG
130.94 KB
DSC_8927.JPG<br>128.45 KB
DSC_8927.JPG
128.45 KB
DSC_8928.JPG<br>133.97 KB
DSC_8928.JPG
133.97 KB
DSC_8929.JPG<br>133.18 KB
DSC_8929.JPG
133.18 KB
DSC_8930.JPG<br>130.96 KB
DSC_8930.JPG
130.96 KB
DSC_8931.JPG<br>135.91 KB
DSC_8931.JPG
135.91 KB
DSC_8932.JPG<br>131.49 KB
DSC_8932.JPG
131.49 KB
DSC_8933.JPG<br>105.31 KB
DSC_8933.JPG
105.31 KB
DSC_8934.JPG<br>107.20 KB
DSC_8934.JPG
107.20 KB
DSC_8935.JPG<br>104.80 KB
DSC_8935.JPG
104.80 KB
DSC_8936.JPG<br>120.16 KB
DSC_8936.JPG
120.16 KB
DSC_8937.JPG<br>96.20 KB
DSC_8937.JPG
96.20 KB
DSC_8938.JPG<br>94.17 KB
DSC_8938.JPG
94.17 KB
DSC_8939.JPG<br>120.91 KB
DSC_8939.JPG
120.91 KB
DSC_8940.JPG<br>133.07 KB
DSC_8940.JPG
133.07 KB
DSC_8941.JPG<br>119.21 KB
DSC_8941.JPG
119.21 KB
DSC_8942.JPG<br>140.96 KB
DSC_8942.JPG
140.96 KB
DSC_8943.JPG<br>120.04 KB
DSC_8943.JPG
120.04 KB
DSC_8944.JPG<br>118.64 KB
DSC_8944.JPG
118.64 KB
DSC_8945.JPG<br>121.66 KB
DSC_8945.JPG
121.66 KB
DSC_8946.JPG<br>126.95 KB
DSC_8946.JPG
126.95 KB
DSC_8947.JPG<br>116.98 KB
DSC_8947.JPG
116.98 KB
DSC_8948.JPG<br>117.39 KB
DSC_8948.JPG
117.39 KB
DSC_8949.JPG<br>109.78 KB
DSC_8949.JPG
109.78 KB
DSC_8950.JPG<br>111.89 KB
DSC_8950.JPG
111.89 KB
DSC_8951.JPG<br>109.87 KB
DSC_8951.JPG
109.87 KB
DSC_8952.JPG<br>125.91 KB
DSC_8952.JPG
125.91 KB
DSC_8953.JPG<br>120.22 KB
DSC_8953.JPG
120.22 KB
DSC_8954.JPG<br>119.86 KB
DSC_8954.JPG
119.86 KB
DSC_8957.JPG<br>127.49 KB
DSC_8957.JPG
127.49 KB
DSC_8958.JPG<br>104.93 KB
DSC_8958.JPG
104.93 KB
DSC_8959.JPG<br>101.27 KB
DSC_8959.JPG
101.27 KB
DSC_8960.JPG<br>116.67 KB
DSC_8960.JPG
116.67 KB
DSC_8961.JPG<br>95.89 KB
DSC_8961.JPG
95.89 KB
DSC_8962.JPG<br>92.02 KB
DSC_8962.JPG
92.02 KB
DSC_8964.JPG<br>112.32 KB
DSC_8964.JPG
112.32 KB
DSC_8965.JPG<br>110.34 KB
DSC_8965.JPG
110.34 KB
DSC_8966.JPG<br>106.93 KB
DSC_8966.JPG
106.93 KB
DSC_8967.JPG<br>102.04 KB
DSC_8967.JPG
102.04 KB
DSC_8968.JPG<br>124.42 KB
DSC_8968.JPG
124.42 KB
DSC_8969.JPG<br>121.47 KB
DSC_8969.JPG
121.47 KB
DSC_8971.JPG<br>162.71 KB
DSC_8971.JPG
162.71 KB
DSC_8972.JPG<br>149.80 KB
DSC_8972.JPG
149.80 KB
DSC_8973.JPG<br>117.12 KB
DSC_8973.JPG
117.12 KB
DSC_8975.JPG<br>103.50 KB
DSC_8975.JPG
103.50 KB
DSC_8976.JPG<br>106.17 KB
DSC_8976.JPG
106.17 KB
DSC_8977.JPG<br>115.20 KB
DSC_8977.JPG
115.20 KB
DSC_8978.JPG<br>123.71 KB
DSC_8978.JPG
123.71 KB
DSC_8979.JPG<br>113.80 KB
DSC_8979.JPG
113.80 KB
DSC_8980.JPG<br>105.73 KB
DSC_8980.JPG
105.73 KB
DSC_8981.JPG<br>103.97 KB
DSC_8981.JPG
103.97 KB
DSC_8984.JPG<br>95.34 KB
DSC_8984.JPG
95.34 KB
DSC_8985.JPG<br>85.83 KB
DSC_8985.JPG
85.83 KB
DSC_8986.JPG<br>98.70 KB
DSC_8986.JPG
98.70 KB
DSC_8987.JPG<br>125.49 KB
DSC_8987.JPG
125.49 KB
DSC_8989.JPG<br>113.65 KB
DSC_8989.JPG
113.65 KB
DSC_8992.JPG<br>129.58 KB
DSC_8992.JPG
129.58 KB
DSC_8993.JPG<br>113.21 KB
DSC_8993.JPG
113.21 KB
DSC_8995.JPG<br>103.41 KB
DSC_8995.JPG
103.41 KB
DSC_8997.JPG<br>102.28 KB
DSC_8997.JPG
102.28 KB
DSC_8998.JPG<br>102.99 KB
DSC_8998.JPG
102.99 KB