เลี้ยงเกษียณอายุลูกจ้าง - 23 กันยายน 2551


IMG_3608.JPG
IMG_3608.JPG
104.38 KB
IMG_3609.JPG
IMG_3609.JPG
213.00 KB
IMG_3616.JPG
IMG_3616.JPG
125.35 KB
IMG_3623.JPG
IMG_3623.JPG
139.21 KB
IMG_3624.JPG
IMG_3624.JPG
136.49 KB
IMG_3625.JPG
IMG_3625.JPG
141.97 KB
IMG_3632.jpg
IMG_3632.jpg
180.70 KB
IMG_3634.JPG
IMG_3634.JPG
140.07 KB
IMG_3635.JPG
IMG_3635.JPG
128.02 KB
IMG_3636.JPG
IMG_3636.JPG
105.31 KB
IMG_3637.JPG
IMG_3637.JPG
141.58 KB
IMG_3638.JPG
IMG_3638.JPG
151.11 KB
IMG_3639.JPG
IMG_3639.JPG
135.83 KB
IMG_3641.JPG
IMG_3641.JPG
105.86 KB
IMG_3645.JPG
IMG_3645.JPG
146.06 KB
IMG_3647.JPG
IMG_3647.JPG
157.50 KB
IMG_3648.JPG
IMG_3648.JPG
128.21 KB
IMG_3649.JPG
IMG_3649.JPG
139.70 KB
IMG_3650.JPG
IMG_3650.JPG
141.13 KB
IMG_3652.JPG
IMG_3652.JPG
116.29 KB
IMG_3658.JPG
IMG_3658.JPG
178.32 KB
IMG_3662.JPG
IMG_3662.JPG
91.90 KB
IMG_3673.JPG
IMG_3673.JPG
231.63 KB
IMG_3674.JPG
IMG_3674.JPG
258.00 KB
IMG_3675.JPG
IMG_3675.JPG
179.00 KB
IMG_3678.JPG
IMG_3678.JPG
217.90 KB
IMG_3679.JPG
IMG_3679.JPG
209.03 KB
IMG_3681.JPG
IMG_3681.JPG
145.71 KB
IMG_3686.JPG
IMG_3686.JPG
118.13 KB
IMG_3687.JPG
IMG_3687.JPG
109.06 KB
IMG_3690.JPG
IMG_3690.JPG
248.92 KB
IMG_3697.JPG
IMG_3697.JPG
131.45 KB
IMG_3699.JPG
IMG_3699.JPG
160.66 KB
IMG_3700.JPG
IMG_3700.JPG
144.34 KB
IMG_3701.JPG
IMG_3701.JPG
153.61 KB
IMG_3702.JPG
IMG_3702.JPG
141.63 KB
IMG_3703.JPG
IMG_3703.JPG
167.89 KB
IMG_3706.JPG
IMG_3706.JPG
165.71 KB
IMG_3710.JPG
IMG_3710.JPG
195.25 KB
IMG_3731.JPG
IMG_3731.JPG
117.17 KB
IMG_3735.JPG
IMG_3735.JPG
95.50 KB
IMG_3743.JPG
IMG_3743.JPG
147.67 KB
IMG_3745.JPG
IMG_3745.JPG
201.16 KB
IMG_3746.JPG
IMG_3746.JPG
279.78 KB
IMG_3747.JPG
IMG_3747.JPG
147.22 KB
IMG_3753.JPG
IMG_3753.JPG
131.30 KB
IMG_3754.JPG
IMG_3754.JPG
125.39 KB
IMG_3757.JPG
IMG_3757.JPG
149.88 KB
IMG_3765.JPG
IMG_3765.JPG
207.87 KB
IMG_3770.JPG
IMG_3770.JPG
200.72 KB
IMG_3772.JPG
IMG_3772.JPG
284.91 KB
IMG_3776.JPG
IMG_3776.JPG
192.89 KB
IMG_3778.JPG
IMG_3778.JPG
134.62 KB
IMG_3785.JPG
IMG_3785.JPG
150.77 KB
IMG_3791.JPG
IMG_3791.JPG
273.75 KB
IMG_3792.JPG
IMG_3792.JPG
111.06 KB
IMG_3797.JPG
IMG_3797.JPG
121.31 KB
IMG_3803.JPG
IMG_3803.JPG
270.68 KB
IMG_3809.JPG
IMG_3809.JPG
126.09 KB
IMG_3810.JPG
IMG_3810.JPG
129.01 KB
IMG_3811.JPG
IMG_3811.JPG
125.54 KB
IMG_3814.JPG
IMG_3814.JPG
133.42 KB
IMG_3819.JPG
IMG_3819.JPG
129.53 KB
IMG_3827.JPG
IMG_3827.JPG
126.08 KB
IMG_3829.JPG
IMG_3829.JPG
224.48 KB
IMG_3832.JPG
IMG_3832.JPG
225.13 KB
IMG_3835.JPG
IMG_3835.JPG
154.39 KB
IMG_3836.JPG
IMG_3836.JPG
144.89 KB
IMG_3837.JPG
IMG_3837.JPG
142.84 KB
IMG_3838.JPG
IMG_3838.JPG
122.17 KB
IMG_3839.JPG
IMG_3839.JPG
137.08 KB
IMG_3840.JPG
IMG_3840.JPG
151.41 KB
IMG_3841.JPG
IMG_3841.JPG
117.14 KB
IMG_3842.JPG
IMG_3842.JPG
116.28 KB
IMG_3844.JPG
IMG_3844.JPG
142.94 KB
IMG_3845.JPG
IMG_3845.JPG
160.60 KB
IMG_3846.JPG
IMG_3846.JPG
120.81 KB
IMG_3851.JPG
IMG_3851.JPG
104.41 KB
IMG_3853.JPG
IMG_3853.JPG
114.44 KB
IMG_3856.JPG
IMG_3856.JPG
125.32 KB
IMG_3858.JPG
IMG_3858.JPG
138.62 KB
IMG_3859.JPG
IMG_3859.JPG
146.36 KB
IMG_3860.jpg
IMG_3860.jpg
179.56 KB
IMG_3868.JPG
IMG_3868.JPG
121.36 KB
IMG_3877.JPG
IMG_3877.JPG
125.02 KB
IMG_3878.JPG
IMG_3878.JPG
130.46 KB
IMG_3879.JPG
IMG_3879.JPG
136.74 KB
IMG_3881.JPG
IMG_3881.JPG
102.21 KB
IMG_3882.JPG
IMG_3882.JPG
124.58 KB
IMG_3883.JPG
IMG_3883.JPG
121.22 KB
IMG_3884.JPG
IMG_3884.JPG
122.28 KB
IMG_3885.JPG
IMG_3885.JPG
94.58 KB
IMG_3889.JPG
IMG_3889.JPG
212.21 KB
IMG_3893.JPG
IMG_3893.JPG
95.48 KB
IMG_3897.JPG
IMG_3897.JPG
100.14 KB
IMG_3901.JPG
IMG_3901.JPG
99.34 KB
IMG_3903.JPG
IMG_3903.JPG
99.31 KB
IMG_3904.JPG
IMG_3904.JPG
124.65 KB
IMG_3905.JPG
IMG_3905.JPG
131.17 KB
IMG_3907.JPG
IMG_3907.JPG
131.44 KB
IMG_3909.JPG
IMG_3909.JPG
122.84 KB
IMG_3910.JPG
IMG_3910.JPG
132.80 KB
IMG_3911.JPG
IMG_3911.JPG
137.33 KB
IMG_3912.JPG
IMG_3912.JPG
138.43 KB
IMG_3913.JPG
IMG_3913.JPG
132.60 KB
IMG_3914.JPG
IMG_3914.JPG
162.97 KB
IMG_3915.JPG
IMG_3915.JPG
149.38 KB
IMG_3918.JPG
IMG_3918.JPG
133.25 KB
IMG_3922.JPG
IMG_3922.JPG
128.34 KB
IMG_3923.JPG
IMG_3923.JPG
150.29 KB
IMG_3924.JPG
IMG_3924.JPG
141.48 KB
IMG_3926.JPG
IMG_3926.JPG
133.79 KB
IMG_3927.JPG
IMG_3927.JPG
121.24 KB
IMG_3928.JPG
IMG_3928.JPG
119.45 KB
IMG_3929.JPG
IMG_3929.JPG
109.28 KB
IMG_3930.JPG
IMG_3930.JPG
144.42 KB
IMG_3931.JPG
IMG_3931.JPG
128.48 KB
IMG_3933.JPG
IMG_3933.JPG
133.37 KB
IMG_3935.JPG
IMG_3935.JPG
134.29 KB
IMG_3936.JPG
IMG_3936.JPG
146.42 KB
IMG_3937.JPG
IMG_3937.JPG
130.83 KB
IMG_3938.JPG
IMG_3938.JPG
144.41 KB
IMG_3939.JPG
IMG_3939.JPG
184.60 KB
IMG_3940.JPG
IMG_3940.JPG
111.95 KB
IMG_3941.JPG
IMG_3941.JPG
53.49 KB
IMG_3942.JPG
IMG_3942.JPG
95.83 KB
IMG_3943.JPG
IMG_3943.JPG
81.71 KB
IMG_3944.JPG
IMG_3944.JPG
104.67 KB