ฝึกอบรม ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและวิธีปฏิบัติงาน - 13-14 และ 17-19 พฤศจิกายน 2551


DSC_5148.JPG
DSC_5148.JPG
46.83 KB
DSC_5149.JPG
DSC_5149.JPG
51.18 KB
DSC_5150.JPG
DSC_5150.JPG
95.29 KB
DSC_5151.JPG
DSC_5151.JPG
96.26 KB
DSC_5152.JPG
DSC_5152.JPG
49.50 KB
DSC_5153.JPG
DSC_5153.JPG
85.35 KB
DSC_5154.JPG
DSC_5154.JPG
96.60 KB
DSC_5155.JPG
DSC_5155.JPG
73.62 KB
DSC_5156.JPG
DSC_5156.JPG
78.96 KB
DSC_5157.JPG
DSC_5157.JPG
36.42 KB
DSC_5158.JPG
DSC_5158.JPG
74.01 KB
DSC_5159.JPG
DSC_5159.JPG
73.06 KB