ปฐมนิเทศนักศึกษาและกิจกรรมค่ายคุณธรรม 27-29 พ.ค. 2551


IMG_8412.JPG
IMG_8412.JPG
173.87 KB
IMG_8417.JPG
IMG_8417.JPG
124.18 KB
IMG_8418.JPG
IMG_8418.JPG
118.00 KB
IMG_8428.JPG
IMG_8428.JPG
155.16 KB
IMG_8429.JPG
IMG_8429.JPG
115.83 KB
IMG_8433.JPG
IMG_8433.JPG
114.92 KB
IMG_8434.JPG
IMG_8434.JPG
129.96 KB
IMG_8438.JPG
IMG_8438.JPG
149.37 KB
IMG_8453.JPG
IMG_8453.JPG
127.62 KB
IMG_8455.JPG
IMG_8455.JPG
152.05 KB
IMG_8456.JPG
IMG_8456.JPG
152.43 KB
IMG_8457.JPG
IMG_8457.JPG
151.40 KB
IMG_8458.JPG
IMG_8458.JPG
170.56 KB
IMG_8459.JPG
IMG_8459.JPG
169.29 KB
IMG_8460.JPG
IMG_8460.JPG
130.13 KB
IMG_8461.JPG
IMG_8461.JPG
69.33 KB
IMG_8477.JPG
IMG_8477.JPG
100.51 KB
IMG_8486.JPG
IMG_8486.JPG
107.60 KB
IMG_8493.JPG
IMG_8493.JPG
68.76 KB
IMG_8497.JPG
IMG_8497.JPG
91.94 KB
IMG_8498.JPG
IMG_8498.JPG
107.98 KB
IMG_8510.JPG
IMG_8510.JPG
75.30 KB
IMG_8521.JPG
IMG_8521.JPG
113.09 KB
IMG_8522.JPG
IMG_8522.JPG
164.83 KB
IMG_8525.JPG
IMG_8525.JPG
110.66 KB
IMG_8530.JPG
IMG_8530.JPG
132.31 KB
IMG_8531.JPG
IMG_8531.JPG
134.02 KB
IMG_8532.JPG
IMG_8532.JPG
156.00 KB
IMG_8533.JPG
IMG_8533.JPG
156.49 KB
IMG_8549.JPG
IMG_8549.JPG
120.15 KB
IMG_8550.JPG
IMG_8550.JPG
154.58 KB
IMG_8553.JPG
IMG_8553.JPG
120.26 KB
IMG_8555.JPG
IMG_8555.JPG
173.37 KB
IMG_8556.JPG
IMG_8556.JPG
101.52 KB
IMG_8560.JPG
IMG_8560.JPG
201.92 KB
IMG_8563.JPG
IMG_8563.JPG
61.77 KB
IMG_8572.JPG
IMG_8572.JPG
116.94 KB
IMG_8574.JPG
IMG_8574.JPG
92.95 KB
IMG_8595.JPG
IMG_8595.JPG
54.50 KB
IMG_8608.JPG
IMG_8608.JPG
60.69 KB
IMG_8609.JPG
IMG_8609.JPG
65.90 KB
IMG_8611.JPG
IMG_8611.JPG
56.17 KB
IMG_8613.JPG
IMG_8613.JPG
59.87 KB
IMG_8614.JPG
IMG_8614.JPG
59.49 KB
IMG_8615.JPG
IMG_8615.JPG
62.35 KB
IMG_8618.JPG
IMG_8618.JPG
60.69 KB
IMG_8619.JPG
IMG_8619.JPG
59.41 KB
IMG_8620.JPG
IMG_8620.JPG
55.55 KB
IMG_8621.JPG
IMG_8621.JPG
57.34 KB
IMG_8622.JPG
IMG_8622.JPG
58.27 KB
IMG_8623.JPG
IMG_8623.JPG
61.87 KB
IMG_8624.JPG
IMG_8624.JPG
58.91 KB
IMG_8626.JPG
IMG_8626.JPG
130.65 KB
IMG_8628.JPG
IMG_8628.JPG
107.03 KB
IMG_8629.JPG
IMG_8629.JPG
104.84 KB
IMG_8630.JPG
IMG_8630.JPG
68.97 KB
IMG_8631.JPG
IMG_8631.JPG
120.90 KB
IMG_8632.JPG
IMG_8632.JPG
108.60 KB
IMG_8633.JPG
IMG_8633.JPG
58.38 KB
IMG_8636.JPG
IMG_8636.JPG
140.24 KB
IMG_8637.JPG
IMG_8637.JPG
127.32 KB