จับคู่หางานแบบออนไลน์ (online Job Matching) ณ ห้อง 317 - พุธที่ 17 กันยายน 2551 เวลา 09.00 น.


DSC_1527.JPG
DSC_1527.JPG
77.63 KB
DSC_1528.JPG
DSC_1528.JPG
151.15 KB
DSC_1529.JPG
DSC_1529.JPG
72.25 KB
DSC_1530.JPG
DSC_1530.JPG
70.92 KB
DSC_1531.JPG
DSC_1531.JPG
119.36 KB
DSC_1533.JPG
DSC_1533.JPG
134.43 KB
DSC_1535.JPG
DSC_1535.JPG
198.15 KB
DSC_1536.JPG
DSC_1536.JPG
171.86 KB
DSC_1538.JPG
DSC_1538.JPG
159.03 KB
DSC_1539.JPG
DSC_1539.JPG
98.20 KB
DSC_1540.JPG
DSC_1540.JPG
89.49 KB
DSC_1541.JPG
DSC_1541.JPG
88.72 KB
DSC_1543.JPG
DSC_1543.JPG
76.79 KB
DSC_1544.JPG
DSC_1544.JPG
155.70 KB
DSC_1545.JPG
DSC_1545.JPG
148.07 KB
DSC_1546.JPG
DSC_1546.JPG
119.69 KB
DSC_1547.JPG
DSC_1547.JPG
104.37 KB
DSC_1548.JPG
DSC_1548.JPG
172.56 KB
DSC_1557.JPG
DSC_1557.JPG
65.62 KB
DSC_1558.JPG
DSC_1558.JPG
76.62 KB
DSC_1569.JPG
DSC_1569.JPG
72.18 KB
DSC_1570.JPG
DSC_1570.JPG
129.22 KB
DSC_1571.JPG
DSC_1571.JPG
153.81 KB
DSC_1572.JPG
DSC_1572.JPG
80.02 KB
DSC_1573.JPG
DSC_1573.JPG
74.38 KB
DSC_1574.JPG
DSC_1574.JPG
159.42 KB
DSC_1575.JPG
DSC_1575.JPG
157.90 KB
DSC_1576.JPG
DSC_1576.JPG
146.35 KB
DSC_1577.JPG
DSC_1577.JPG
140.67 KB
DSC_1578.JPG
DSC_1578.JPG
139.07 KB
DSC_1581.JPG
DSC_1581.JPG
151.50 KB
DSC_1582.JPG
DSC_1582.JPG
138.58 KB
DSC_1583.JPG
DSC_1583.JPG
147.55 KB
DSC_1584.JPG
DSC_1584.JPG
158.00 KB
DSC_1585.JPG
DSC_1585.JPG
145.82 KB
DSC_1587.JPG
DSC_1587.JPG
173.61 KB
DSC_1588.JPG
DSC_1588.JPG
122.11 KB
DSC_1589.JPG
DSC_1589.JPG
117.66 KB
DSC_1590.JPG
DSC_1590.JPG
124.56 KB
DSC_1591.JPG
DSC_1591.JPG
211.07 KB
DSC_1592.JPG
DSC_1592.JPG
119.76 KB
DSC_1593.JPG
DSC_1593.JPG
118.99 KB
DSC_1594.JPG
DSC_1594.JPG
116.68 KB
DSC_1595.JPG
DSC_1595.JPG
116.31 KB
DSC_1596.JPG
DSC_1596.JPG
119.92 KB
DSC_1597.JPG
DSC_1597.JPG
131.02 KB
DSC_1603.JPG
DSC_1603.JPG
171.30 KB
DSC_1604.JPG
DSC_1604.JPG
203.22 KB
DSC_1605.JPG
DSC_1605.JPG
170.09 KB
DSC_1606.JPG
DSC_1606.JPG
186.97 KB
DSC_1607.JPG
DSC_1607.JPG
170.21 KB
DSC_1608.JPG
DSC_1608.JPG
149.53 KB
DSC_1609.JPG
DSC_1609.JPG
169.26 KB
DSC_1610.JPG
DSC_1610.JPG
179.65 KB
DSC_1611.JPG
DSC_1611.JPG
176.58 KB
DSC_1612.JPG
DSC_1612.JPG
175.55 KB
DSC_1613.JPG
DSC_1613.JPG
179.13 KB
DSC_1614.JPG
DSC_1614.JPG
118.76 KB
DSC_1615.JPG
DSC_1615.JPG
182.71 KB
DSC_1616.JPG
DSC_1616.JPG
183.72 KB
DSC_1617.JPG
DSC_1617.JPG
181.62 KB
DSC_1618.JPG
DSC_1618.JPG
114.06 KB
DSC_1619.JPG
DSC_1619.JPG
112.01 KB
DSC_1620.JPG
DSC_1620.JPG
201.98 KB
DSC_1621.JPG
DSC_1621.JPG
172.24 KB
DSC_1622.JPG
DSC_1622.JPG
187.04 KB
DSC_1627.JPG
DSC_1627.JPG
151.95 KB
DSC_1629.JPG
DSC_1629.JPG
180.93 KB
DSC_1632.JPG
DSC_1632.JPG
104.43 KB
DSC_1633.JPG
DSC_1633.JPG
99.49 KB
DSC_1634.JPG
DSC_1634.JPG
154.90 KB
DSC_1635.JPG
DSC_1635.JPG
138.98 KB
DSC_1636.JPG
DSC_1636.JPG
150.84 KB