กิจกรรม"สายใยรัก จากวันพ่อ ถึงวันแม่ ๑๑๖ วันสร้างสามัคคี" - 3 ธันวาคม 2551


DSC_6625.JPG<br>192.21 KB
DSC_6625.JPG
192.21 KB
DSC_6626.JPG<br>181.94 KB
DSC_6626.JPG
181.94 KB
DSC_6628.JPG<br>304.27 KB
DSC_6628.JPG
304.27 KB
DSC_6629.JPG<br>207.81 KB
DSC_6629.JPG
207.81 KB
DSC_6630.JPG<br>209.33 KB
DSC_6630.JPG
209.33 KB
DSC_6631.JPG<br>211.62 KB
DSC_6631.JPG
211.62 KB
DSC_6632.JPG<br>214.51 KB
DSC_6632.JPG
214.51 KB
DSC_6633.JPG<br>308.69 KB
DSC_6633.JPG
308.69 KB
DSC_6634.JPG<br>356.13 KB
DSC_6634.JPG
356.13 KB
DSC_6635.JPG<br>364.49 KB
DSC_6635.JPG
364.49 KB
DSC_6636.JPG<br>132.07 KB
DSC_6636.JPG
132.07 KB
DSC_6637.JPG<br>185.38 KB
DSC_6637.JPG
185.38 KB
DSC_6638.JPG<br>184.08 KB
DSC_6638.JPG
184.08 KB
DSC_6639.JPG<br>181.09 KB
DSC_6639.JPG
181.09 KB
DSC_6640.JPG<br>189.89 KB
DSC_6640.JPG
189.89 KB
DSC_6641.JPG<br>164.10 KB
DSC_6641.JPG
164.10 KB
DSC_6642.JPG<br>191.58 KB
DSC_6642.JPG
191.58 KB
DSC_6643.JPG<br>170.94 KB
DSC_6643.JPG
170.94 KB
DSC_6644.JPG<br>184.50 KB
DSC_6644.JPG
184.50 KB
DSC_6645.JPG<br>191.80 KB
DSC_6645.JPG
191.80 KB
DSC_6646.JPG<br>189.96 KB
DSC_6646.JPG
189.96 KB
DSC_6649.JPG<br>433.66 KB
DSC_6649.JPG
433.66 KB
DSC_6650.JPG<br>193.12 KB
DSC_6650.JPG
193.12 KB
DSC_6651.JPG<br>146.12 KB
DSC_6651.JPG
146.12 KB
DSC_6652.JPG<br>201.46 KB
DSC_6652.JPG
201.46 KB
DSC_6653.JPG<br>195.16 KB
DSC_6653.JPG
195.16 KB
DSC_6654.JPG<br>189.15 KB
DSC_6654.JPG
189.15 KB
DSC_6655.JPG<br>177.12 KB
DSC_6655.JPG
177.12 KB
DSC_6656.JPG<br>165.51 KB
DSC_6656.JPG
165.51 KB
DSC_6657.JPG<br>163.04 KB
DSC_6657.JPG
163.04 KB
DSC_6658.JPG<br>149.25 KB
DSC_6658.JPG
149.25 KB
DSC_6659.JPG<br>282.39 KB
DSC_6659.JPG
282.39 KB
DSC_6660.JPG<br>192.94 KB
DSC_6660.JPG
192.94 KB
DSC_6661.JPG<br>192.56 KB
DSC_6661.JPG
192.56 KB
DSC_6662.JPG<br>188.59 KB
DSC_6662.JPG
188.59 KB
DSC_6663.JPG<br>190.11 KB
DSC_6663.JPG
190.11 KB
DSC_6664.JPG<br>187.10 KB
DSC_6664.JPG
187.10 KB
DSC_6665.JPG<br>186.70 KB
DSC_6665.JPG
186.70 KB
DSC_6666.JPG<br>154.98 KB
DSC_6666.JPG
154.98 KB
DSC_6668.JPG<br>296.99 KB
DSC_6668.JPG
296.99 KB
DSC_6669.JPG<br>314.68 KB
DSC_6669.JPG
314.68 KB
DSC_6670.JPG<br>158.07 KB
DSC_6670.JPG
158.07 KB
DSC_6671.JPG<br>159.98 KB
DSC_6671.JPG
159.98 KB
DSC_6672.JPG<br>124.50 KB
DSC_6672.JPG
124.50 KB
DSC_6673.JPG<br>125.58 KB
DSC_6673.JPG
125.58 KB
DSC_6674.JPG<br>164.13 KB
DSC_6674.JPG
164.13 KB
DSC_6675.JPG<br>167.13 KB
DSC_6675.JPG
167.13 KB
DSC_6676.JPG<br>170.78 KB
DSC_6676.JPG
170.78 KB
DSC_6677.JPG<br>309.36 KB
DSC_6677.JPG
309.36 KB
DSC_6678.JPG<br>295.47 KB
DSC_6678.JPG
295.47 KB
DSC_6679.JPG<br>295.06 KB
DSC_6679.JPG
295.06 KB
DSC_6680.JPG<br>141.00 KB
DSC_6680.JPG
141.00 KB
DSC_6681.JPG<br>142.57 KB
DSC_6681.JPG
142.57 KB
DSC_6682.JPG<br>182.21 KB
DSC_6682.JPG
182.21 KB
DSC_6683.JPG<br>179.87 KB
DSC_6683.JPG
179.87 KB
DSC_6684.JPG<br>185.90 KB
DSC_6684.JPG
185.90 KB
DSC_6685.JPG<br>344.84 KB
DSC_6685.JPG
344.84 KB
DSC_6686.JPG<br>176.64 KB
DSC_6686.JPG
176.64 KB
DSC_6687.JPG<br>131.95 KB
DSC_6687.JPG
131.95 KB
DSC_6688.JPG<br>193.37 KB
DSC_6688.JPG
193.37 KB
DSC_6689.JPG<br>162.48 KB
DSC_6689.JPG
162.48 KB
DSC_6690.JPG<br>171.25 KB
DSC_6690.JPG
171.25 KB
DSC_6691.JPG<br>154.63 KB
DSC_6691.JPG
154.63 KB
DSC_6692.JPG<br>153.70 KB
DSC_6692.JPG
153.70 KB
DSC_6693.JPG<br>122.33 KB
DSC_6693.JPG
122.33 KB
DSC_6694.JPG<br>127.96 KB
DSC_6694.JPG
127.96 KB
DSC_6695.JPG<br>130.91 KB
DSC_6695.JPG
130.91 KB
DSC_6696.JPG<br>141.22 KB
DSC_6696.JPG
141.22 KB
DSC_6697.JPG<br>140.43 KB
DSC_6697.JPG
140.43 KB
DSC_6698.JPG<br>141.40 KB
DSC_6698.JPG
141.40 KB
DSC_6699.JPG<br>135.60 KB
DSC_6699.JPG
135.60 KB
DSC_6700.JPG<br>150.42 KB
DSC_6700.JPG
150.42 KB
DSC_6701.JPG<br>169.81 KB
DSC_6701.JPG
169.81 KB
DSC_6702.JPG<br>172.14 KB
DSC_6702.JPG
172.14 KB
DSC_6703.JPG<br>142.26 KB
DSC_6703.JPG
142.26 KB
DSC_6704.JPG<br>174.38 KB
DSC_6704.JPG
174.38 KB
DSC_6705.JPG<br>168.20 KB
DSC_6705.JPG
168.20 KB
DSC_6706.JPG<br>170.03 KB
DSC_6706.JPG
170.03 KB
DSC_6707.JPG<br>221.76 KB
DSC_6707.JPG
221.76 KB
DSC_6711.JPG<br>123.24 KB
DSC_6711.JPG
123.24 KB
DSC_6712.JPG<br>139.72 KB
DSC_6712.JPG
139.72 KB
DSC_6718.JPG<br>166.88 KB
DSC_6718.JPG
166.88 KB
DSC_6719.JPG<br>152.88 KB
DSC_6719.JPG
152.88 KB
DSC_6721.JPG<br>162.86 KB
DSC_6721.JPG
162.86 KB
DSC_6722.JPG<br>156.66 KB
DSC_6722.JPG
156.66 KB
DSC_6723.JPG<br>129.57 KB
DSC_6723.JPG
129.57 KB
DSC_6724.JPG<br>156.91 KB
DSC_6724.JPG
156.91 KB
DSC_6725.JPG<br>161.41 KB
DSC_6725.JPG
161.41 KB
DSC_6726.JPG<br>166.77 KB
DSC_6726.JPG
166.77 KB
DSC_6727.JPG<br>231.18 KB
DSC_6727.JPG
231.18 KB
DSC_6728.JPG<br>237.57 KB
DSC_6728.JPG
237.57 KB
DSC_6729.JPG<br>243.52 KB
DSC_6729.JPG
243.52 KB
DSC_6730.JPG<br>242.54 KB
DSC_6730.JPG
242.54 KB
DSC_6731.JPG<br>234.87 KB
DSC_6731.JPG
234.87 KB
DSC_6732.JPG<br>312.09 KB
DSC_6732.JPG
312.09 KB
DSC_6733.JPG<br>284.86 KB
DSC_6733.JPG
284.86 KB
DSC_6734.JPG<br>177.07 KB
DSC_6734.JPG
177.07 KB
DSC_6735.JPG<br>162.03 KB
DSC_6735.JPG
162.03 KB
DSC_6736.JPG<br>185.89 KB
DSC_6736.JPG
185.89 KB
DSC_6737.JPG<br>291.39 KB
DSC_6737.JPG
291.39 KB
DSC_6738.JPG<br>168.65 KB
DSC_6738.JPG
168.65 KB
DSC_6739.JPG<br>178.77 KB
DSC_6739.JPG
178.77 KB
DSC_6740.JPG<br>323.30 KB
DSC_6740.JPG
323.30 KB
DSC_6741.JPG<br>309.60 KB
DSC_6741.JPG
309.60 KB
DSC_6742.JPG<br>153.99 KB
DSC_6742.JPG
153.99 KB
DSC_6743.JPG<br>159.36 KB
DSC_6743.JPG
159.36 KB
DSC_6744.JPG<br>197.01 KB
DSC_6744.JPG
197.01 KB
DSC_6745.JPG<br>167.57 KB
DSC_6745.JPG
167.57 KB
DSC_6746.JPG<br>160.74 KB
DSC_6746.JPG
160.74 KB
DSC_6747.JPG<br>301.12 KB
DSC_6747.JPG
301.12 KB
DSC_6748.JPG<br>170.28 KB
DSC_6748.JPG
170.28 KB
DSC_6749.JPG<br>192.65 KB
DSC_6749.JPG
192.65 KB
DSC_6750.JPG<br>185.81 KB
DSC_6750.JPG
185.81 KB
DSC_6751.JPG<br>201.29 KB
DSC_6751.JPG
201.29 KB
DSC_6752.JPG<br>188.94 KB
DSC_6752.JPG
188.94 KB
DSC_6753.JPG<br>190.74 KB
DSC_6753.JPG
190.74 KB
DSC_6754.JPG<br>186.80 KB
DSC_6754.JPG
186.80 KB
DSC_6755.JPG<br>183.53 KB
DSC_6755.JPG
183.53 KB
DSC_6756.JPG<br>180.94 KB
DSC_6756.JPG
180.94 KB
DSC_6757.JPG<br>334.07 KB
DSC_6757.JPG
334.07 KB
DSC_6758.JPG<br>316.29 KB
DSC_6758.JPG
316.29 KB
DSC_6759.JPG<br>319.93 KB
DSC_6759.JPG
319.93 KB
DSC_6760.JPG<br>228.52 KB
DSC_6760.JPG
228.52 KB
DSC_6761.JPG<br>150.86 KB
DSC_6761.JPG
150.86 KB
DSC_6762.JPG<br>315.65 KB
DSC_6762.JPG
315.65 KB
DSC_6763.JPG<br>291.70 KB
DSC_6763.JPG
291.70 KB
DSC_6764.JPG<br>160.24 KB
DSC_6764.JPG
160.24 KB
DSC_6765.JPG<br>159.56 KB
DSC_6765.JPG
159.56 KB
DSC_6766.JPG<br>232.92 KB
DSC_6766.JPG
232.92 KB
DSC_6767.JPG<br>253.49 KB
DSC_6767.JPG
253.49 KB
DSC_6768.JPG<br>137.09 KB
DSC_6768.JPG
137.09 KB
DSC_6770.JPG<br>154.48 KB
DSC_6770.JPG
154.48 KB
DSC_6771.JPG<br>233.71 KB
DSC_6771.JPG
233.71 KB
DSC_6772.JPG<br>259.99 KB
DSC_6772.JPG
259.99 KB
DSC_6773.JPG<br>124.96 KB
DSC_6773.JPG
124.96 KB
DSC_6774.JPG<br>130.49 KB
DSC_6774.JPG
130.49 KB
DSC_6775.JPG<br>126.88 KB
DSC_6775.JPG
126.88 KB
DSC_6776.JPG<br>128.34 KB
DSC_6776.JPG
128.34 KB
DSC_6777.JPG<br>244.85 KB
DSC_6777.JPG
244.85 KB
DSC_6778.JPG<br>134.85 KB
DSC_6778.JPG
134.85 KB
DSC_6779.JPG<br>143.64 KB
DSC_6779.JPG
143.64 KB
DSC_6780.JPG<br>189.47 KB
DSC_6780.JPG
189.47 KB
DSC_6781.JPG<br>259.65 KB
DSC_6781.JPG
259.65 KB
DSC_6782.JPG<br>258.43 KB
DSC_6782.JPG
258.43 KB
DSC_6783.JPG<br>180.92 KB
DSC_6783.JPG
180.92 KB
DSC_6784.JPG<br>184.67 KB
DSC_6784.JPG
184.67 KB
DSC_6785.JPG<br>181.09 KB
DSC_6785.JPG
181.09 KB
DSC_6786.JPG<br>185.59 KB
DSC_6786.JPG
185.59 KB
DSC_6787.JPG<br>305.27 KB
DSC_6787.JPG
305.27 KB
DSC_6788.JPG<br>326.69 KB
DSC_6788.JPG
326.69 KB
DSC_6789.JPG<br>197.37 KB
DSC_6789.JPG
197.37 KB
DSC_6790.JPG<br>167.02 KB
DSC_6790.JPG
167.02 KB
DSC_6791.JPG<br>168.55 KB
DSC_6791.JPG
168.55 KB
DSC_6793.JPG<br>153.73 KB
DSC_6793.JPG
153.73 KB
DSC_6794.JPG<br>144.94 KB
DSC_6794.JPG
144.94 KB
DSC_6795.JPG<br>152.47 KB
DSC_6795.JPG
152.47 KB
DSC_6796.JPG<br>155.46 KB
DSC_6796.JPG
155.46 KB
DSC_6797.JPG<br>252.00 KB
DSC_6797.JPG
252.00 KB
DSC_6809.JPG<br>169.12 KB
DSC_6809.JPG
169.12 KB
DSC_6810.JPG<br>149.78 KB
DSC_6810.JPG
149.78 KB