ภาพบรรยากาศพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 105 ปี "จากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏ" : 1 กรกฏาคม 2552