ภาพกิจกรรม"งานเทิดพระเกียรติ ๙ ในดวงใจ" : 09 กันยายน 2552