ภาพบรรยากาศ"พิธีเปิดศูนย์บริการที่เป็นมิตร YPFS " : 1 ธันวาคม 2552