ภาพบรรยากาศการร่วมพบปะสังสรรค์สภากาแฟ โดยมี นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงาน : 6 พฤษภาคม 2552