ภาพบรรยากาศ"งานประชุมบุคลากรปีการศึกษา 2552" : 05 ตุลาคม 2552