ภาพบรรยากาศ"งานทอดผ้าป่าสมทบทุนส่งเสริมการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา" : 15 กันยายน 2552