ภาพบรรยากาศ"คณะศึกษาดูงานจากสถาบัน Institute of APEC Collaborative Education (IACE) " : 27 พฤศจิกายน 2552