โครงการ"ราชภัฏสานฝัน...ปันน้ำใจให้น้อง" : 13 สิงหาคม 2552