บรรยากาศการซ้อมรับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ 25 - 27 ก.พ. 52