ภาพบรรยากาศ" กิจกรรมร้อยรักดวงใจแด่พ่อ" : 4 ธันวาคม 2552