ภาพบรรยากาศ " พิธีเปิดและส่งมอบห้องสมุดโรงเรียน โครงการ ห้องสมุดนี้...พี่ให้น้อง ปี 3 ณ โรงเรียนวัดสามเรือน อ.ท่าเรือ " : 27 ธันวาคม 2552