ภาพบรรยากาศ" พิธีเปิด และการแสดง แสง เสียง กรุงศรีอยุธยา กษัตรามหาราชัน งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก 2552 " : 14 ธันวาคม 2552

Thumbnail Image Table
Pages:     1 2 3 4 5 6