ภาพบรรยากาศ"พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกับ สพฐ พระนครศรีอยุธยาเขต 2" : 29 ตุลาคม 2552