ภาพกิจกรรมการร่วมงานนิทรรศการ การศึกษาไทย ณ นครหนานหนิง มณฑลกวางสี ประเทศจีน : 11-15 มิถุนายน 2552