ภาพบรรยากาศ"'งานสบายดีปีใหม่ 2553 " : 24 ธันวาคม 2552