ภาพบรรยากาศ" การจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ " : 4 ธันวาคม 2552