รายงานตัวและปฐมนิเทศ น.ศ. ป.บัณฑิตวิชาชีพครู (ส-อา) - วันที่ 7 มี.ค.52 ณ อาคาร 317