ปัจฉิมนิเทศ น.ศ. ชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ ที่จะจบการศึกษา ณ หอประชุม - 9 มี.ค. 52