ภาพบรรยากาศ"การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2553" : 27 ตุลาคม 2552