การประชุมสภามหาวิทยาลัยนัดพิเศษ ครั้งที่ 5/2552 ณ เวลเนสโฮม รีสอร์ทแอนด์สปา : 23 พฤษภาคม 2552