พิธีเยี่ยมคารวะสถานฝังศพและทำบุญ แด่เจ้าพระยาบวรราชนายก(เฉกอะหมัด) : 30 พฤษภาคม 2552