"ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ ศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง" : 22 สิงหาคม 2552