ภาพบรรยากาศ"การแข่งขันกีฬาบุคลากรราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ ภาคกลาง" : 15 ตุลาคม 2552