งานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ : 17 มิถุนายน 2552