"งานเลี้ยงอำลาคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกียวโตเพื่อการศึกษา" : 19 สิงหาคม 2552