ภาพบรรยากาศงาน True Music Party ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : 15 กรกฏาคม 2552