ภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครู ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปี 2552 : 3 กรกฏาคม 2552

Thumbnail Image Table
Pages:     1 2 3 4 5 6