ภาพบรรยากาศ "งานฉลองบัณฑิต วันชื่นคืนแห่งความสำเร็จ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา " : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553

Thumbnail Image Table
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8