ภาพบรรยากาศ "พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา " : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553

Thumbnail Image Table
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9