ภาพบรรยากาศงานพิธีรับธงกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง : 9 กันยายน 2553