ภาพบรรยากาศพิธีเปิดและส่งมอบห้องสมุดโรงเรียน "โครงการห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปี4 ณ โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ อำเภอบางไทร" : 26 กันยายน 2553

Thumbnail Image Table
Pages:     1 2 3 4 5 6